Jagiellonian University Repository

Turcja jako przykład współdziałania wartości arabskich i europejskich

pcg.skipToMenu

Turcja jako przykład współdziałania wartości arabskich i europejskich

Show full item record

dc.contributor.advisor Koba, Laura pl
dc.contributor.author Kasznik, Izabela pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:14:46Z
dc.date.available 2020-07-26T21:14:46Z
dc.date.submitted 2016-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210963
dc.language pol pl
dc.title Turcja jako przykład współdziałania wartości arabskich i europejskich pl
dc.title.alternative Turkey as an example of cooperation between the arab and european values. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl AbstraktCelem niniejszej pracy jest analiza wpływów wartości arabskich i europejskich na przykładzie Turcji. Pragnąc osiągnąć cel, przeprowadzono analizę literatury przedmiotu, czasopism oraz stron internetowych, które nawiązują do tematyki wpływów arabskich i europejskich na współczesną Turcję. Analiza potwierdziła założoną hipotezę, iż Turcja stanowi przykład państwa, w którym mieszają się wpływy arabskie i europejskie. Pomimo, iż Turcja w znakomitej większości położona jest w Azji, wpływy europejskie są tutaj bardzo znaczące. Obecnie Turcja jest w przededniu zniesienia wiz dla tych obywateli tureckich, którzy chcą wjechać na teren Unii Europejskiej. W dalszej perspektywie jest akcesja do Unii. pl
dc.abstract.en AbstractThe goal of this thesis is analysis of impact of Arab and European values illustrated with an example of Turkey. An analysis of subject literature, magazines and websites connected with the impact of Arab and European influences on modern Turkey was conducted in order to achieve this goal. An analysis confirmed the thesis that Turkey is a country in which Arab and European influences are mixed. Despite the fact that Turkey is largely located in Asia, European influences are very meaningful here. Soon, Turkish citizens will not have to have visas to come to the European Union. In longer perspective, accession to the European Union. pl
dc.subject.pl Słowa kluczowe: ISLAM - PAŃSTWA ARABSKIE - UNIA EUROPEJSKA - TURCJA - WPŁYWY. pl
dc.subject.en Key words: ISLAM - ARAB COUNTRIES - EUROPEAN UNION -TURKEY - INFLUENCES. pl
dc.contributor.reviewer Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.contributor.reviewer Koba, Laura pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104550-177970 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)