Jagiellonian University Repository

Nowe stanowiska rzadkich roślin naczyniowych na Pogórzu Ciężkowickim, Pogórzu Strzyżowskimi w Dołach Jasielsko-Sanockich (Karpaty Zachodnie)

pcg.skipToMenu

Nowe stanowiska rzadkich roślin naczyniowych na Pogórzu Ciężkowickim, Pogórzu Strzyżowskimi w Dołach Jasielsko-Sanockich (Karpaty Zachodnie)

Show full item record

dc.contributor.author Jaźwa, Małgorzata [SAP14006955] pl
dc.contributor.author Piątek, Krzysztof [USOS6839] pl
dc.date.accessioned 2016-02-18T11:43:05Z
dc.date.available 2016-02-18T11:43:05Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1640-629X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/21093
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Nowe stanowiska rzadkich roślin naczyniowych na Pogórzu Ciężkowickim, Pogórzu Strzyżowskimi w Dołach Jasielsko-Sanockich (Karpaty Zachodnie) pl
dc.title.alternative New localities of rare vascular plants in Pogórze Ciężkowickie, Pogórze Strzyżowskie and Doły Jasielsko-Sanockie (Western Carpahians) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 100-103 pl
dc.identifier.weblink http://www.botany.pl/ibwyd/fragm-pl/Pdfy/Fragmenta-Polonica-22/Frpl22-1_s100-103_notatki-Jazwa.pdf pl
dc.abstract.en During floristic investigations carried out in 2011–2013 in Ciężkowice Foothills, Strzyżów Foothills and in Jasło-Sanok Basin (Western Carpathians, SE Poland) 5 regionally new plant species were found (3 in Ciężkowice Foothills and 2 in Jasło-Sanok Basin, respectively), and for 33 species new localities are reported. pl
dc.description.volume 22 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2449-8890 pl
dc.title.journal Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-02-10 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa