Jagiellonian University Repository

Sposoby przeciwdziałania stereotypowemu postrzeganiu społeczności kibicowskiej w Polsce

pcg.skipToMenu

Sposoby przeciwdziałania stereotypowemu postrzeganiu społeczności kibicowskiej w Polsce

Show full item record

dc.contributor.advisor Kołodziejczyk, Joanna [SAP13010590] pl
dc.contributor.author Lempart, Oskar pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:13:10Z
dc.date.available 2020-07-26T21:13:10Z
dc.date.submitted 2016-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210938
dc.language pol pl
dc.title Sposoby przeciwdziałania stereotypowemu postrzeganiu społeczności kibicowskiej w Polsce pl
dc.title.alternative Possibilities of counteracting stereotypical ways of perception of football fans society in Poland pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca dotyczy przedstawienia sposobów przeciwdziałania stereotypowemu postrzeganiu społeczności kibicowskiej w Polsce oraz tego, jak owe stereotypy wpływają na postrzeganie kibiców. Celem pracy było sprawdzenie co osoby ankietowane sądzą o kibicach piłkarski na podstawie własnych lub medialnych doświadczeń. W tym celu do badania wykorzystałem analizę danych zastanych oraz metodę sondażu diagnostycznego w postaci kwestionariusza ankiety, przeprowadzonego w formie elektronicznej. Do najważniejszych wniosków niniejszej pracy można zaliczyć spory wpływ mediów na społeczeństwo oraz negatywny obraz kibiców, jak najczęściej są przedstawiani w medialnych doniesieniach. pl
dc.abstract.en This work concerns possibilities of counteracting stereotypical ways of perception of football fans society in Poland and how in general these stereotypes influence perception of football fans. The aim of this work was to check what people think about football fans on the basis of own or media experience. For this purpose I have performed an analysis of the data obtained by an electronic survey. One of the most important remarks concerning results of the questionnaire is that media have significant negative influence on perception of football fans, who are usually shown from their worst side. pl
dc.subject.pl KIBICE – STEREOTYPY – MEDIA pl
dc.subject.en FANS – STEREOTYPES – MEDIA pl
dc.contributor.reviewer Shaw, Marta pl
dc.contributor.reviewer Kołodziejczyk, Joanna [SAP13010590] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104523-185997 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)