Jagiellonian University Repository

Analiza i projekt strategii marketingowej na przykładzie przedsiębiorstwa pośredniczącego w dostawie leków

pcg.skipToMenu

Analiza i projekt strategii marketingowej na przykładzie przedsiębiorstwa pośredniczącego w dostawie leków

Show full item record

dc.contributor.advisor Dudzińska-Korczak, Natalia [SAP11018437] pl
dc.contributor.author Zając, Lidia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:13:07Z
dc.date.available 2020-07-26T21:13:07Z
dc.date.submitted 2016-06-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210937
dc.language pol pl
dc.title Analiza i projekt strategii marketingowej na przykładzie przedsiębiorstwa pośredniczącego w dostawie leków pl
dc.title.alternative Example Analysis and Projected Marketing Strategy based on a Company which intermediates in the Supply of Medication pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy i oceny strategii marketingowej przedsiębiorstwa pośredniczącego w dostawie leków oraz zaproponowanie projektu usprawniającego tę dziedzinę zarządzania w badanym podmiocie. Całość pracy składa się z czterech części. Rozdział pierwszy zawiera informacje o roli strategii marketingowej w przedsiębiorstwie. Rozdział drugi przedstawia charakterystykę wybranej firmy przeprowadzoną w oparciu o badania własne. Rozdział trzeci jest to analiza i ocena kształtowania strategii marketingowej w przedsiębiorstwie. W rozdziale czwartym natomiast został przedstawiony projekt strategii marketingowej dla wybranej firmy. Praca powstała w oparciu o badania literaturowe oraz źródła internetowe. W pracy wykorzystano również informacje uzyskane z wywiadu bezpośredniego, pogłębionego, przeprowadzonego z współwłaścicielką przedsiębiorstwa. pl
dc.abstract.en The aim of this study is to analyze and critic a company which intermediates in the supply of medication. Additionally it aims to create a proposed marketing strategy that would make this firm more efficient in it’s field. The whole thesis consists of four parts. The first chapter contains information about the role of marketing strategies in the enterprise. The second chapter presents the characteristics of the selected company carried out on the basis of own research. The third chapter is the analysis and evaluation of shaping the marketing strategy of the company. In the fourth chapter is presented a project of marketing strategy for chosen company. The work was based on research using literature and Internet sources. The study was also based on information obtained from direct, in-depth interviews, carried out with the co-owner of the company. pl
dc.subject.pl analiza przedsiębiorstwa – marketing – projekt – strategia marketingowa pl
dc.subject.en analysis of the company – marketing - marketing strategy - project pl
dc.contributor.reviewer Makieła, Zbigniew pl
dc.contributor.reviewer Dudzińska-Korczak, Natalia [SAP11018437] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104522-132652 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie własnością intelektualną i doradztwo gospodarcze pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)