Jagiellonian University Repository

(Przed)wczesne rodzicielstwo

pcg.skipToMenu

(Przed)wczesne rodzicielstwo

Show full item record

dc.contributor.advisor Brodzikowska, Maria pl
dc.contributor.author Jarosz, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:10:10Z
dc.date.available 2020-07-26T21:10:10Z
dc.date.submitted 2016-06-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210891
dc.language pol pl
dc.title (Przed)wczesne rodzicielstwo pl
dc.title.alternative Premature parenthood pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest problematyka przedwczesnego rodzicielstwa. Zawarte są w niej najważniejsze zagadnienia opisujące rodzinę, jej rodzaje oraz funkcje, jakie ona które spełnia. W tekście opisano czynniki, zwiększające ryzyko niepożądanej ciąży u młodych dziewcząt, jak również społeczne i zdrowotne konsekwencje, jakich doznają młodzi rodzice (ich dylematy, obawy, reakcje na wieść o dziecku, społeczne i psychiczne konsekwencje zajścia w ciążę przez nastolatki oraz kwestie zdrowotne). Wyróżnione zostały również rodzaje antykoncepcji oraz główne potrzeby w zakresie edukacji seksualnej. Praca opisuje również kwestie prawne związane z przedwczesnym rodzicielstwem. pl
dc.abstract.en The main topic of this work are problems of the premature parenthood. The most important issues describing family, kinds and functions which the family is fulfilling, have been included. Factors which increase the risk of undesirable pregnancy at young girls, have been described. At this work have been also described social and health consequences which young parents will experience (dilemmas, fears, reactions to the news about the child, social and psychological consequences of the pregnancy by teenagers). Types of the contraception and main needs in the sexuality education were also highlighted. At the end the work is describing the legal aspects associated with the premature parenthood. pl
dc.subject.pl przedwczesne rodzicielstwo, ciąże, nastoletnia matka, rodzina, konsekwencje przedwczesnego rodzicielstwa, nastoletni rodzice pl
dc.subject.en premature parenthood, pregnancy, teenager mother, family, consequences of premature parenthood, teenager parents pl
dc.contributor.reviewer Brodzikowska, Maria pl
dc.contributor.reviewer Michel, Małgorzata [SAP11018669] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104472-181927 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy resocjalizacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)