Jagiellonian University Repository

Wpływ parametrów procesu mielenia na szybkość rozpuszczania tadalafilu z dwuskładnikowych układów proszkowych z Soluplus

pcg.skipToMenu

Wpływ parametrów procesu mielenia na szybkość rozpuszczania tadalafilu z dwuskładnikowych układów proszkowych z Soluplus

Show full item record

dc.contributor.advisor Krupa, Anna [SAP20002240] pl
dc.contributor.author Dziewic, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:09:35Z
dc.date.available 2020-07-26T21:09:35Z
dc.date.submitted 2016-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210882
dc.language pol pl
dc.title Wpływ parametrów procesu mielenia na szybkość rozpuszczania tadalafilu z dwuskładnikowych układów proszkowych z Soluplus pl
dc.title.alternative The influence of the milling process parameters on dissolution of tadalafil from the binary systems with Soluplus pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W celu poprawy szybkości rozpuszczania tadalafilu sporządzono stałe rozproszenia substancji leczniczej z hydrofilowym polimerem Soluplus® (SL). Zastosowano metodę mielenia w planetarnym młynie kulowym. Oceniono wpływ parametrów procesu mielenia, tj. czasu mielenia i prędkości obrotowej tarczy młyna, a także wpływ czynnika zależnego od formulacji – zawartości polimeru w układzie, na szybkość rozpuszczania tadalafilu. Zawartość SL w układzie wynosiła odpowiednio 10 %, 50 % lub 90 % (w/w). Wykazano, że wraz ze zwiększaniem ilości SL w stałych rozproszeniach zwiększała się szybkość rozpuszczania tadalafilu. Wydłużenie czasu mielenia z 20 min do ≥ 240 min oraz zwiększenie prędkości obrotowej tarczy z 100 obr./min do ≥ 200 obr./min również skutkowało poprawą szybkości rozpuszczania tadalafilu. Ponadto, w przypadku formulacji o 90 % zawartości polimeru w układzie, mielonych przez co najmniej 60 min przy prędkości obrotowej 200 obr./min, wykazano całkowite rozpuszczenie tadalafilu po 120 min. Powyższe wyniki uzupełniono o analizę morfologiczną układów proszkowych. Wykazano, że parametry procesu oraz zawartość SL w układzie mają istotny wpływ na szybkość rozpuszczania tadalafilu. pl
dc.abstract.en To enhance the dissolution rate of a poorly water soluble drug – tadalafil (Td), the binary solid dispersion systems composed of the drug and a hydrophilic polymer Soluplus® (SL) were prepared by high energy ball milling. The aim of the study was to evaluate the influence of the milling process and the amount of SL on the dissolution of Td. The binary systems contained 10 %, 50 % or 90 wt. % of SL. The influence of five different milling times and three rotation speeds on the dissolution of Td were also studied. The higher amount of SL was, the higher amount of Td dissolved. Furthermore, the extension of the milling time from 20 min to ≥ 240 min as well as the increase in the rotation speed from 100 rpm to ≥ 200 rpm led to the increase in the drug dissolution. In case of formulation, containing 90 % of SL milled at least 60 min at 200 rpm, the total amount of tadalafil dissolved after 120 min. To complete the study the morphology of ball milled formulations was also examined. The results showed that both the process parameters and the amount of SL had influence on the dissolution of Td. pl
dc.subject.pl tadalafil, Soluplus, stałe rozproszenia, mielenie, planetarny młyn kulowy, poprawa szybkości rozpuszczania pl
dc.subject.en tadalafil, Soluplus, solid dispersions, milling process, dissolution enhancement, high energy ball mill pl
dc.contributor.reviewer Krupa, Anna [SAP20002240] pl
dc.contributor.reviewer Jachowicz, Renata [SAP20000633] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104462-148578 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy farmacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)