Jagiellonian University Repository

Rola dowolnego wysiłku fizycznego a patogeneza wrzodziejącego zapalenia jelita u zwierząt karmionych dietą wysokotłuszczową

pcg.skipToMenu

Rola dowolnego wysiłku fizycznego a patogeneza wrzodziejącego zapalenia jelita u zwierząt karmionych dietą wysokotłuszczową

Show full item record

dc.contributor.advisor Brzozowski, Tomasz [SAP20000742] pl
dc.contributor.author Wojtas, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:09:08Z
dc.date.available 2020-07-26T21:09:08Z
dc.date.submitted 2016-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210880
dc.language pol pl
dc.title Rola dowolnego wysiłku fizycznego a patogeneza wrzodziejącego zapalenia jelita u zwierząt karmionych dietą wysokotłuszczową pl
dc.title.alternative The role of voluntary physical activity and pathogenesis of ulcerative colitis in animals fed with diet-induced obesity pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Do grupy nieswoistych chorób zapalnych jelit należą między innymi wrzodziejące zapalenie jelita i choroba Leśniewskiego – Crohna. Wrzodziejące zapalenie jelita jest przewlekłą chorobą idiopatyczną, której patogeneza jest wciąż nie do końca poznana mimo licznych badań doświadczalnych na zwierzętach i prób klinicznych z tego zakresu wiedzy. Przeprowadzone w ostatnim czasie badania z wykorzystaniem modeli zwierzęcych oraz próby kliniczne wskazują na nowe informacje na temat patogenezy wyżej wymienionego schorzenia. We wrzodziejącym zapaleniu jelita bardzo ważną rolę odgrywa układ immunologiczny gospodarza podatnego genetycznie na stan zapalny jelit, a ponadto istotnymi są skład mikrobiomu jelit oraz czynniki środowiskowe. Jednak nadal pozostaje niewyjaśniona rola wysiłku fizycznego w łagodzeniu skutków tego schorzenia. W celu przeprowadzenia oceny wpływu dowolnego wysiłku fizycznego na obraz doświadczalnego zapalenia jelita grubego wykorzystano model zwierzęcy. U myszy laboratoryjnych wywołano zapalenie jelita grubego za pomocą kwasu 2, 4, 6 – trinitrobenzenosulfonowego (TNBS), podanego doodbytniczo, a następnie po upływie 5 dni od podania TNBS u zwierząt w autopsji oceniano makroskopowo jelito pod kątem zmian zapalnych, mierzono przepływ krwi w jelicie grubym oraz siłę skurczu mięśni szkieletowych. Eksperyment przeprowadzono na 10 otyłych myszach z wywołanym zapaleniem jelita grubego, z których 5 poddano dowolnemu wysiłkowi fizycznemu poprzez umieszczenie w klatkach kołowrotków umożliwiających bieganie, natomiast 5 myszy nie miało możliwości wykonania żadnego wysiłku w kołowrotkach. Przeprowadzone badania u tych myszy wykazały korzystną rolę dowolnego wysiłku fizycznego w osłabieniu skutków wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Świadczą o tym uzyskane w trakcie tych eksperymentów wyniki wskazujące na mniejsze zmiany zapalne w jelicie oraz powrót wartości przepływu krwi w jelicie grubym i siły skurczu mięśni szkieletowych tych zwierząt do wartości fizjologicznych u myszy poddanych dowolnemu wysiłkowi w porównaniu z tymi, których nie poddano żadnemu wysiłkowi fizycznemu. Konkludując, umiarkowany wysiłek fizycznym może być skutecznym uzupełnieniem terapii farmakologicznej w zapobieganiu nieswoistym zapaleniom jelit, ze szczególnym uwzględnieniem wrzodziejącego zapalenia jelit. pl
dc.abstract.en The group of inflammatory bowel diseases includes ulcerative colitis and Crohn's disease. Ulcerative colitis is a chronic idiopathic disease, but pathogenesis of this disorder is still not fully understood. Recent research carried out in animal models and clinical trials provided new evidence on the pathogenesis of this disease. The alterations in immune system of genetically susceptible host, the composition of the commensal microbiota and environmental factors play a major role in the pathomechanism of ulcerative colitis. However, the potential beneficial role of physical exercise in this disease has not been fully clarified. In order to assess the impact of any physical effort on the pathogenesis of ulcerative colitis, we have developed an experimental animal model. In laboratory mice undergoing a voluntary exercise, the colonic damage was induced by rectal administration 2, 4, 6 – trinitrobenzenosulfonic acid (TNBS), then after 5 days upon colitis induction, we determined the macroscopic inflammatory changes in the colonic mucosa and measured the colonic blood flow and the strength of skeletal muscle contraction. The experiment was performed in 10 obese mice fed with diet-induced obesity (DIO) with TNBS - induced colitis, the 5 of which subjected to a voluntary physical activity by running on a spinning wheel, and the 5 mice, who were not subjected to exercise. These studies in exercising mice have suggested the beneficial role of voluntary physical activity in amelioration of experimental colitis. Exercise has reduced the disease activity and restored the colonic blood flow and the force of skeletal muscle contraction both reduced in mice administered with TNBS. In conclusion, the voluntary exercise can be recommended as therapeutic adjuvant associated with pharmacological therapy against inflammatory changes developed in course of ulcerative colitis. pl
dc.subject.pl nieswoiste choroby zapalne jelit, wrzodziejące zapalenie jelita, dowolny wysiłek fizyczny, przepływ krwi w jelicie grubym, siła mięśni szkieletowych pl
dc.subject.en inflammatory bowel diseases, ulcerative colitis, voluntary physical activity, colonic blood flow, strenght of skeletal muscle contraction pl
dc.contributor.reviewer Brzozowski, Tomasz [SAP20000742] pl
dc.contributor.reviewer Kwiecień, Sławomir [SAP20001620] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104460-144566 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy farmacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)