Jagiellonian University Repository

Działanie i rola organizacji pozarządowych w zakresie polityki społecznej miasta Nowy Sącz

pcg.skipToMenu

Działanie i rola organizacji pozarządowych w zakresie polityki społecznej miasta Nowy Sącz

Show full item record

dc.contributor.advisor Kurkiewicz, Andrzej [SAP11017923] pl
dc.contributor.author Baran, Renata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:06:54Z
dc.date.available 2020-07-26T21:06:54Z
dc.date.submitted 2016-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210845
dc.language pol pl
dc.title Działanie i rola organizacji pozarządowych w zakresie polityki społecznej miasta Nowy Sącz pl
dc.title.alternative Action and the role of non-governmental organizations in social policy in scope of the Nowy Sącz city pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy opisano działanie oraz rolę organizacji pozarządowych w polityce społecznej na poziomie lokalnym na przykładzie miasta Nowy Sącz. Przedstawiono rolę organizacji w społeczności lokalnej i sposoby kreowania partnerstwa publiczno- prywatnego. Trzeci sektor działa głównie dzięki funduszom pochodzącym od społeczności. Nowosądeckie stowarzyszenie i fundacja współpracują z sobą co charakteryzuje się efektywnością. Organizacje, które realizują projekty prowadzą działalność ukierunkowaną na wybrane kategorie społeczne. pl
dc.abstract.en The thesis describes the action and the role of non-governmental organizations in social policy on the local level for instance of the Nowy Sącz city. There is presented the role of organization in local community and the methods of creating public-local partnership. The third sector operates owing to found that comes from community. The third sector mainly works by funds that come from the community. The cooperation between the nowosądeckie association and foundation is characterized by efficiency. The organizations, which realize the projects, run a business oriented to chosen social categories. pl
dc.subject.pl ORGANIZACJA NON PROFIT- POLITYKA SPOŁECZNA- PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE pl
dc.subject.en NON PROFIT ORGANIZATION- SOCIAL POLICY- PUBLIC- PRIVATE PARTNERSHIP pl
dc.contributor.reviewer Bujak, Kazimierz [SAP11007060] pl
dc.contributor.reviewer Kurkiewicz, Andrzej [SAP11017923] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104424-179571 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)