Jagiellonian University Repository

"Aktywizacja osób starszych na przykładzie działalności uniwersytetów trzeciego wieku."

pcg.skipToMenu

"Aktywizacja osób starszych na przykładzie działalności uniwersytetów trzeciego wieku."

Show full item record

dc.contributor.advisor Kurkiewicz, Andrzej [SAP11017923] pl
dc.contributor.author Czop, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:05:15Z
dc.date.available 2020-07-26T21:05:15Z
dc.date.submitted 2016-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210819
dc.language pol pl
dc.title "Aktywizacja osób starszych na przykładzie działalności uniwersytetów trzeciego wieku." pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy przedstawiono działania uniwersytetów trzeciego wieku, których głównym celem jest aktywizacja oraz integracja osób starszych. W części teoretycznej umieszczone zostały informacje o sytuacji demograficznej Polski oraz Europy, a także przedstawiono działalność UTW. Najważniejszą częścią niniejszej pracy była analiza wyników badań przeprowadzonych z osobami starszymi uczestniczącymi w uniwersytetach trzeciego wieku. W badaniach uzyskano odpowiedzi na pytania o przyczyny, dla których seniorzy zdecydowali się uczestniczyć w takowej formie aktywności, rodzaju zajęć, jak również ich tematyki oraz poziomu zadowolenia. pl
dc.abstract.en The thesis deals with the concept and functioning of universities of the third age, which main aim is to activate and integrate retired members of the community. The theoretical part includes the analysis of the demographic situation of Poland and Europe as well as the description of the functioning of universities of the third age. The main - empirical - part of the thesis portrays the anlysis of the research conducted among the elderly participating in the activities offered by universities of the third age. The results of the research provide the reasons for their participation, describe the offer of the universities as well as the type of the courses and the level of satisfaction of the participants. pl
dc.subject.pl Aktywizacja osób starszych - demografia – osoby starsze - uniwersytety trzeciego wieku pl
dc.subject.en activation of the ederly - demographics - the elderly - universities of the third age pl
dc.contributor.reviewer Bujak, Kazimierz [SAP11007060] pl
dc.contributor.reviewer Kurkiewicz, Andrzej [SAP11017923] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104396-181305 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)