Jagiellonian University Repository

Polityka antymonopolowa - ekonomiczna analiza prawa.

pcg.skipToMenu

Polityka antymonopolowa - ekonomiczna analiza prawa.

Show full item record

dc.contributor.advisor Grzybek, Dariusz [SAP11015793] pl
dc.contributor.author Tomaszewski, Rafał pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:05:03Z
dc.date.available 2020-07-26T21:05:03Z
dc.date.submitted 2016-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210816
dc.language pol pl
dc.title Polityka antymonopolowa - ekonomiczna analiza prawa. pl
dc.title.alternative Antitrust policy – economic analysis of law. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy licencjackiej jest analiza polityki antymonopolowej, która obejmuje zakres prawa antymonopolowego oraz jego oddziaływania na rynkach. Omówiono zarys teorii monopolu, a także zbadano poszczególne obszary ustawodawstwa antymonopolowego. Ponadto przeanalizowano ochronę interesów indywidualnych uczestników rynku. Wspomniano także o początkach koncepcji prawa antymonopolowego, które miało miejsce w Stanach Zjednoczonych. W dalszej części pracy zwrócono uwagę na specyfikę branż działających w warunkach monopolu naturalnego. Omówiono skutki państwowych regulacji, które służą zwiększaniu konkurencji na tych rynkach. W trzecim rozdziale przedstawiono kwestie demonopolizacji w branży komunikacji miejskiej, modele jej organizacji, oraz konsekwencje jakie niesie ona dla społeczeństwa. pl
dc.abstract.en The subject of this thesis is an analysis of antitrust policy, which is focused on the span of antitrust law and it is influence on the markets. Moreover the theory of monopoly and antitrust legislation is discussed. Furthermore, the interest of individual market participants I analyzed. It is also mentioned about the concept of antitrust law, which originates from the USA. The following is a project focused on a specific industry, that under conditions of natural monopoly. What is more, national regulations, which increase the competition on those markets are presented and discussed in this paper. In the third chapter the issue of demonopolization of municipal public transport industry I presented and the models of organization and consequences are verified for the effect they will have on society. pl
dc.subject.pl Monopol, polityka antymonopolowa, regulacja, efektywność pl
dc.subject.en Monopoly, antitrust policy, regulation, effectivity pl
dc.contributor.reviewer Musialik, Rafał [SAP11015788] pl
dc.contributor.reviewer Grzybek, Dariusz [SAP11015793] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104393-177396 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)