Jagiellonian University Repository

Stanowiska osadów mezozoiku pomiędzy Pychowicami a Kostrzem (Kraków)

pcg.skipToMenu

Stanowiska osadów mezozoiku pomiędzy Pychowicami a Kostrzem (Kraków)

Show full item record

dc.contributor.advisor Kędzierski, Mariusz [SAP11015680] pl
dc.contributor.author Faber, Jan pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:04:59Z
dc.date.available 2020-07-26T21:04:59Z
dc.date.submitted 2016-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210815
dc.language pol pl
dc.title Stanowiska osadów mezozoiku pomiędzy Pychowicami a Kostrzem (Kraków) pl
dc.title.alternative The mesozoic outcrops located between Pychowice and Kostrze (Kraków) pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca skupia się na opisie odsłonięć osadów jury i kredy na obszarze między Pychowicami a Kostrzem. Stanowiska te są starymi kamieniołomami wapieni skalistych i uławiconych z krzemieniami, występującymi na terenie "Uroczyska Górka Pychowicka" oraz "Łomów Bergera" . W skałach odnaleziono skamieniałości ramienionogów Terebratula, Rhynchonella, a także soczewki dolomitu i epigenetyczne utwory krzemionkowe. Stwierdzono także obecność powierzchni abrazyjnej, powstałej w wyniku ścinania osadów kredy przez morze. pl
dc.abstract.en The work is focused on description of the cretaceous and jurassic outcrops, located between Pychowice and Kostrze. The outcrops are in old quarrys of rocky limestone and school limestone with flints in area of "Uroczysko Górka Pychowicka" and "Łomy Bergera". In the rocks there were fossils of brachiopods Terebratula, Rhynchonella, also dolomite lens and epigenetic flinty pieces. I attested the presence of abrasional surface arised as effect of cutting the cretaceous sediments by sea. pl
dc.subject.pl Wyżyna Krakowska, oksford, wapień skalisty, wapień ławicowy z krzemieniami, dolomit, epigenetyczne utwory krzemionkowe. pl
dc.subject.en Key words: Krakowska Highland, oxford, rocky limestone, school limestone with flints, dolomite, epigenetic flinty pieces. pl
dc.contributor.reviewer Kołodziej, Bogusław [SAP11015903] pl
dc.contributor.reviewer Kędzierski, Mariusz [SAP11015680] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104392-160250 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy - ochrona przyrody pl
dc.fieldofstudy biologia i geologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)