Jagiellonian University Repository

"Motywacja do działalności społecznej wśród wolontariuszy na przykładzie wolontariuszy Fundacji "Mam marzenie"

pcg.skipToMenu

"Motywacja do działalności społecznej wśród wolontariuszy na przykładzie wolontariuszy Fundacji "Mam marzenie"

Show full item record

dc.contributor.advisor Bujak, Kazimierz [SAP11007060] pl
dc.contributor.author Ludew, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:04:48Z
dc.date.available 2020-07-26T21:04:48Z
dc.date.submitted 2016-06-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210812
dc.language pol pl
dc.title "Motywacja do działalności społecznej wśród wolontariuszy na przykładzie wolontariuszy Fundacji "Mam marzenie" pl
dc.title.alternative "Motivation for social activity on the example of the volunteers of the Foundation “I Have a Dream”" pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca licencjacka porusza zagadnienia motywacji do działalności społecznej na przykładzie wolontariuszy Fundacji „Mam Marzenie”. Składa się ona trzech rozdziałów teoretycznych oraz czwartego empirycznego. Pierwsza część przestawia terminologię, tło historyczne, podstawy prawne oraz ogólny zarys zjawiska. Kolejna część dotyczy metodologii oraz wyników przeprowadzonych badań. Analiza zawiera określenie głównych czynników motywujących wolontariuszy krakowskiego oddziału Fundacji „Mam marzenie”. Wyniki badań potwierdzają założoną hipotezę, która określa chęć pomocy innym, jako główną determinantę wolontariatu. pl
dc.abstract.en This BA thesis discusses the issues of motivation for social activity on the example of the volunteers of the Foundation „I Have a Dream”. It consists of : three chapters of theoretical and one chapter of empirical. The first part presents terminology, historical background, legal basis and an overview of the motivation. Another part shows the methodology and results of the research. The analysis includes identification of the main factors motivating volunteers of Cracow Foundation „I Have a Dream”. The results confirm the hypothesis which determines the desire to help others, as the main determinant of volunteering. pl
dc.subject.pl WOLONTARIAT- MOTYWACJA- FUNDACJA- AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA pl
dc.subject.en VOLUNTEERING- MOTIVATION- FUNDATION- SOCIAL ACTIVITY pl
dc.contributor.reviewer Bujak, Kazimierz [SAP11007060] pl
dc.contributor.reviewer Marzec, Małgorzata [SAP11018067] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104388-179774 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)