Jagiellonian University Repository

Porównanie determinantów wyboru studiów w ISP UJ w badaniach ilościowych i jakościowych

pcg.skipToMenu

Porównanie determinantów wyboru studiów w ISP UJ w badaniach ilościowych i jakościowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Shaw, Marta pl
dc.contributor.author Kochan, Kinga pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:04:18Z
dc.date.available 2020-07-26T21:04:18Z
dc.date.submitted 2016-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210804
dc.language pol pl
dc.title Porównanie determinantów wyboru studiów w ISP UJ w badaniach ilościowych i jakościowych pl
dc.title.alternative Comparison of determinants of higher education choice at Jagiellonian University's Institute of Public Affairs in quantitative and qualitative research methods pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca usiłuje wskazać i porównać determinanty wyboru studiów w badaniach ilościowych i jakościowych w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Badania w formie zogniskowanego wywiadu grupowego i ankiety zostały przeprowadzone z pomocą 7 studentów. Dodatkowo praca zawiera analizę istniejących dokumentów. Wybory motywów studentów różnią się w dwóch rodzajach badań. W badaniu fokusowym studenci otwarcie mówili o swoich wyborach, jednak w ankiecie dopasowali swoje motywy do podanych wartości. Co ważniejsze, studenci przeszli w tryb „wypełniania ankiety” , zapominając o swoich determinantach i krytyce ankiet w poprzednich pytaniach. Mieli problemy z zaproponowaniem wartości do uzupełnienia. pl
dc.abstract.en The paper tries to show and compare determinants of major choice in quantitative and qualitative research methods at Jagiellonian University's Institute of Public Affairs. Focus group and survey were conducted with 7 students. In addition research includes analysis of existing documents. Students' motives are different in this two research methods. At the focus group students were talking freely about choices but in a survey they conformed their motives to given values. What is more important students transfered to filling-survey mode and completely forgot about their determinants and swipe at the survey form in prevoius questions. They had troubles with proposing values for addition. pl
dc.subject.pl DETERMINANTY WYBORU STUDIÓW - EDUKACJA WYŻSZA – PORÓWNANIE – STUDENCI - ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY pl
dc.subject.en COMPARISON – DETERMINANTS OF MAJOR CHOICE – FOCUS GROUP - HIGHER EDUCATION - STUDENTS pl
dc.contributor.reviewer Kołodziejczyk, Joanna [SAP13010590] pl
dc.contributor.reviewer Shaw, Marta pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104379-180618 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)