Jagiellonian University Repository

Władza i polityka lokalna - przykład miasta Zwierzyniec.

pcg.skipToMenu

Władza i polityka lokalna - przykład miasta Zwierzyniec.

Show full item record

dc.contributor.advisor Bankowicz, Marek [SAP11011949] pl
dc.contributor.author Szawara, Klaudia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:04:14Z
dc.date.available 2020-07-26T21:04:14Z
dc.date.submitted 2016-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210803
dc.language pol pl
dc.title Władza i polityka lokalna - przykład miasta Zwierzyniec. pl
dc.title.alternative Local government in Zwierzyniec as an example of local power and politics. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy jest zjawisko wielokadencyjności wójtów i burmistrzów miast w Polsce. Szczególną uwagą objęty został Zwierzyniec - jedno z miast, w którym zachodzi fenomen obejmowania stanowiska egzekutywy samorządu terytorialnego przez jedną osobę od 1990 roku. Na podstawie aktów prawnych opisany został samorząd terytorialny, jego zadania, a także rola, jaką spełnia w nim wójt, burmistrz i prezydent miasta. Sytuacja opisywanego miasta poszerzona została o bogaty kontekst historyczny związany z rodziną Zamoyskich i wyniki wyborów na stanowisko burmistrza w latach 1990-2014. Dodatkowo w pracy ujęto liczbowe zestawienie wieloletnich reprezentantów lokalnej władzy wykonawczej na tle województw. Opisywane zjawisko prowadzi do refleksji nad proponowanym przez różne środowiska polityczne ograniczeniem kadencyjności na stanowiskach wójta, burmistrza i prezydenta miasta. pl
dc.abstract.en The subject of the master's thesis is the phenomenon of serving as a mayor for several tenures. Zwierzyniec is one of the few polish cities where one person holds the office of mayor since the first democratic elections in 1990. The study describes the local government in Polish law, the legal office and the legal status of the mayor, his competences and responsibilities included. The paper has been enriched with a history of described town since its founding by Jan Zamoyski and the elections results in 1990-2014. The work includes statistics of number of cities and voivodeships (provinces) in Poland where the phenomenon of multiple terms held by one person takes place. The description of phenomenon leads to afterthought on advantages and disadvantages of limiting the number of possible terms held by one person proposed by various political parties. pl
dc.subject.pl wójt, burmistrz, prezydent miasta, wielokadencyjność, kadencja, Zwierzyniec, wybory, samorząd terytorialny, wybory na burmistrza, Jan Zamoyski, Roztocze, pl
dc.subject.en mayor, multiple term, terms, Zwierzyniec, Jan Zamoyski, elections, local government, tenures, tenure, term, pl
dc.contributor.reviewer Bankowicz, Marek [SAP11011949] pl
dc.contributor.reviewer Szczerski, Krzysztof [SAP11017402] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104378-131887 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy instytucje i zarządzanie polityką pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)