Jagiellonian University Repository

Rola projektów edukacyjnych finansowanych z Funduszy Europejskich w realizacji zadań oświatowych przez miasto Kraków.

pcg.skipToMenu

Rola projektów edukacyjnych finansowanych z Funduszy Europejskich w realizacji zadań oświatowych przez miasto Kraków.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kurkiewicz, Andrzej [SAP11017923] pl
dc.contributor.author Raczyńska, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T21:02:08Z
dc.date.available 2020-07-26T21:02:08Z
dc.date.submitted 2016-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210770
dc.language pol pl
dc.title Rola projektów edukacyjnych finansowanych z Funduszy Europejskich w realizacji zadań oświatowych przez miasto Kraków. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy była analiza procesu zarządzania projektami edukacyjnymi przez krakowskie instytucje edukacyjne. W pracy omówiono rolę projektów edukacyjnych finansowanych z funduszy europejskich w realizacji zadań oświatowych przez miasto Kraków oraz ich wpływ na efektywność oświaty. W tym celu przeanalizowano literaturę związaną z zarządzaniem projektami edukacyjnym oraz działalność krakowskich instytucji edukacyjnych. Przeprowadzono pogłębione wywiady z dyrektorami dwu krakowskich szkół ponadgimnazjalnych dotyczące realizacji projektów unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem programu Erasmus+. Uzyskane informacje pozwoliły stwierdzić, iż projekty unijne stanowią duże wsparcie w realizacji zadań oświatowych oraz dają możliwość mobilności uczniów i kadry edukacyjnej. pl
dc.abstract.en The main aim of this work was to analyze the process of education project management by Cracow educational institution. In this work discussed the role of educational projects funded by European Funds in the realization of educational tasks by City of Cracow and their impact on effectiveness of education. For this purpose, I studied the literature connected with education project management and activity of Cracow educational institutions. I conducted the interviews with the heads of two Krakow's high schools on the implementation of EU projects, with particular focus on Erasmus +. The obtained informations led me go to the conclusion that EU projects are a great support in the implementation of educational tasks and give the opportunity to the students and education staff mobility. pl
dc.subject.pl FUNDUSZE EUROPEJSKIE - OŚWIATA - PROJEKT EDUKACYJNY - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI pl
dc.subject.en EUROPEAN FUNDS - EDUCATION - EDUCATION PROJECT - PROJECT MANAGEMENT pl
dc.contributor.reviewer Bujak, Kazimierz [SAP11007060] pl
dc.contributor.reviewer Kurkiewicz, Andrzej [SAP11017923] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104343-184141 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)