Jagiellonian University Repository

Funkcjonowanie europejskiego nakazu aresztowania ze szczególnym uwzględnieniem tzw. problemu proporcjonalności

pcg.skipToMenu

Funkcjonowanie europejskiego nakazu aresztowania ze szczególnym uwzględnieniem tzw. problemu proporcjonalności

Show full item record

dc.contributor.advisor Górski, Adam [SAP11018346] pl
dc.contributor.author Jurkiewicz, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:57:21Z
dc.date.available 2020-07-26T20:57:21Z
dc.date.submitted 2016-06-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210695
dc.language pol pl
dc.title Funkcjonowanie europejskiego nakazu aresztowania ze szczególnym uwzględnieniem tzw. problemu proporcjonalności pl
dc.title.alternative The functioning of the European Arrest Warrant with a special consideration of the so-called problem of proportionality. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy magisterskiej jest funkcjonowanie europejskiego nakazu aresztowania, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. problemu proporcjonalności. Zawiera ona ocenę europejskiego nakazu aresztowania, po przeszło dekadzie jego obowiązywania w przestrzeni prawa unijnego. Istotną część pracy stanowią rozważania, zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim, dotyczące zasady proporcjonalności, jej źródeł i aspektów możliwego zastosowania w formie testu proporcjonalności przy posługiwaniu się instytucją europejskiego nakazu aresztowania. Poruszony został również wątek trudności konstytucyjnych wynikłych w państwach członkowskich przy implementacji decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi oraz kwestie ochrony praw człowieka. Celem, obranym przez autorkę, było ukazanie stosowania zasady proporcjonalności jako niezbędnego warunku do efektywnego posługiwania się europejskim nakazem aresztowania. pl
dc.abstract.en The subject of this master’s thesis is the functioning of the European Arrest Warrant with a special consideration of the so-called problem of proportionality. Regulations connected with the EAW have been in effect for more than a decade, therefore, the thesis compromises an assessment of it. An essential part of the work consists of deliberations, both on a domestic and European level, on the principle of proportionality, its sources, and aspects of a probable use in the form of a test of proportionality. Mentioned was also the issue of constitutional difficulties resulting from the implementation of the Council Framework Decision 2002/584/JHA on the European Arrest Warrant and the surrender procedure between the Member States and the issue of protecting humans rights. The aim, pursued by the author, was to show that the use of the principle of proportionality is an indispensable condition for effective application of the EAW. pl
dc.subject.pl Europejski nakaz aresztowania, ENA, Unia Europejska, Zasada proporcjonalności pl
dc.subject.en European Arrest Warrant, EAW, European Union, Principle of proportionality pl
dc.contributor.reviewer Światłowski, Andrzej [SAP11014824] pl
dc.contributor.reviewer Górski, Adam [SAP11018346] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104265-147627 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)