Jagiellonian University Repository

Kontrakt małżeński i procedura rozwodowa jako elementy muzułmańskiego prawa rodzinnego w XXI wieku na przykładzie Egiptu i Tunezji.

pcg.skipToMenu

Kontrakt małżeński i procedura rozwodowa jako elementy muzułmańskiego prawa rodzinnego w XXI wieku na przykładzie Egiptu i Tunezji.

Show full item record

dc.contributor.advisor Balwierz, Ida pl
dc.contributor.author Kozieł, Kinga pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:56:51Z
dc.date.available 2020-07-26T20:56:51Z
dc.date.submitted 2016-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210687
dc.language pol pl
dc.title Kontrakt małżeński i procedura rozwodowa jako elementy muzułmańskiego prawa rodzinnego w XXI wieku na przykładzie Egiptu i Tunezji. pl
dc.title.alternative The Marriage Contract and the Divorce Procedure as Elements of Muslim Family Law in XXI Century in Egypt and Tunisia. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest ukazanie zagadnień muzułmańskiego prawa rodzinnego obowiązujących we współczesnym świecie islamu takich jak kontrakt małżeński i procedura rozwodowa. Elementy te zostały omówione na przykładzie Egiptu i Tunezji.W pracy zdefiniowano podstawowe pojęcia związane z prawem muzułmańskim i zarysowano rozwój prawa w Egipcie i Tunezji od XIX wieku do czasów współczesnych, szczególnie uwzględniając prawo rodzinne. Skupiono się na procesie zawierania małżeństwa w Egipcie i Tunezji w XXI wieku ze wskazaniem najważniejszych elementów kontaktu ślubnego. Zwrócono uwagę na uprawnienia kobiety i mężczyzny przysługujące w tych państwach. Następnie omówiono zagadnienia dotyczące rozwodu w świecie muzułmańskim, odwołując się do modelu egipskiego i tunezyjskiego. Opisano przesłanki rozwodu, procedurę rozwodową oraz prawa przysługujące rozwodzącym się podczas tego procesu, a także po jego zakończeniu. pl
dc.abstract.en The aim of the study is to present issues of the muslim family law in the modern Arab world as marriage contract and divorce procedure. These elements were discussed basing on Egypt and Tunisia examples.The study determined basic concepts connecting with the Muslim law and development of law in Egypt and Tunisia since XIX century to the present time, especially taking into consideration the family law. The study focused on the procedure of marriage contraction in Egypt and Tunisia in XXI century and pointed the main elements of this contract. It is remarked women’s and men’s rights in these countries. Afterwards the study presents grounds for divorce, divorce procedure and rights during and after this procedure. pl
dc.subject.pl muzułmańskie prawo rodzinne, kontrakt małżeński, mahr, procedura rozwodowa pl
dc.subject.en muslim family law, marriage contract, mahr, divorce procedure pl
dc.contributor.reviewer Balwierz, Ida pl
dc.contributor.reviewer Rak, Karolina pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104257-175338 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia bliskowschodnie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)