Jagiellonian University Repository

Marketing filmowy w XXI wieku

pcg.skipToMenu

Marketing filmowy w XXI wieku

Show full item record

dc.contributor.advisor Zdrodowska, Magdalena [SAP13003251] pl
dc.contributor.author Luzar, Adrian pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:55:15Z
dc.date.available 2020-07-26T20:55:15Z
dc.date.submitted 2016-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210662
dc.language pol pl
dc.title Marketing filmowy w XXI wieku pl
dc.title.alternative Film Marketing in the 21st century pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Marketing filmowy to ważny element przemysłu kinematograficznego. Ma niezaprzeczalny wpływ na sukces filmu, a lista używanych w nim technik jest bardzo długa. Co więcej, mimo ponad stuletniej historii, wciąż intensywnie się rozwija. W mojej pracy zdecydowałem się zaprezentować tę wielką złożoność promocji filmowej, skupiając się na trzech aspektach. W pierwszym rozdziale omawiam budowę i styl zwiastuna filmowego i udowadniam, że forma ta łączy w sobie cechy sztuki i reklamy. W drugiej części zajmuję się najbardziej nowoczesnymi metodami promocji: marketingiem w nowych mediach i przy użyciu rzeczywistość rozszerzonej. Ostatnimi analizowanymi aspektami są tradycyjne formy marketingu filmowego oraz rola gwiazdy filmowej w promocji. Dzięki tej analizie udowadniam, że w XXI wieku filmy wciąż reklamuje się przy użyciu tradycyjnych metod, równocześnie coraz częściej stawiając na intermedialność gwiazd i nowe technologie. pl
dc.abstract.en Film Marketing is an important element of the film industry. It has a huge impact on success of a movie and uses a huge number of techniques. Moreover, despite its long history, it is still evolving. In my work I try to show this great complexity of film promotion, focusing on three aspects. In the first chapter I discuss the structure and style of the movie trailer and I prove that this form combines features of art and advertising. The second part deals with the most modern methodes of promotion: new media marketing and augmented reality marketing. The last chapter focuses on traditional forms of promotion and marketing role of a movie star. With this analysis, I show that in the XXI-st century film marketing still uses traditional methods, while more and more often betting on intermediality of movie stars and new technologies. pl
dc.subject.pl marketing filmowy, zwiastun filmowy, promocja w nowych mediach, znaczenie gwiazdy filmowej, media społecznościowe, rzeczywistość rozszerzona, plakat filmowy pl
dc.subject.en film marketing, movie trailer, new media marketing, power of movie star, social media, augmented reality, movie poster pl
dc.contributor.reviewer Zdrodowska, Magdalena [SAP13003251] pl
dc.contributor.reviewer Nacher, Anna [SAP11019183] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104231-178136 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)