Jagiellonian University Repository

Zarządzanie edukacją w sieci w odniesieniu do młodzieży gimnazjalnej.

pcg.skipToMenu

Zarządzanie edukacją w sieci w odniesieniu do młodzieży gimnazjalnej.

Show full item record

dc.contributor.advisor Pietrzak, Henryk pl
dc.contributor.author Tomczyk, Klaudia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:55:11Z
dc.date.available 2020-07-26T20:55:11Z
dc.date.submitted 2016-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210661
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie edukacją w sieci w odniesieniu do młodzieży gimnazjalnej. pl
dc.title.alternative Management of online education regarding middle school students. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Poniższa praca omawia kwestie związane z jakością oraz poziomem kształcenia uczniów gimnazjum w zakresie zajęć informatyczno- technologicznych.Ponadto w pracy uwzględnione zostały aspekty dotyczące zagrożeń oraz korzyści wynikających z uczestnictwa młodzieży w cyberprzestrzeni. Celem pracy było ukazanie internetu oraz nowoczesnych technologii jako elementów niezbędnych i niezwykle wartościowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnej młodzieży gimnazjalnej oraz szkolnictwa. Praktyczny wymiar omawianej tematyki zbadano w Publicznym Gimnazjum w Żabnie. Jako narzędzie badawcze zastosowano kwestionariusz ankiety.Przeprowadzone badanie pozwoliło zapoznać się z poziomem nauczania w zakresie informatycznym jak również poznać opinie ankietowanych uczniów na temat wszelkich zagadnień związanych z cyberprzestrzenią. pl
dc.abstract.en This thesis discusses issues related with the quality and the level of education among middle school students, regarding IT (Information Technology) classes.Furthermore, aspects considering perils and benefits arising from youth’s participation in cyberspace have been included in this paper. The aim of this thesis was to present the Internet and advanced technologies as the elements essential and extremely valuable for living and functioning of today’s youth and the educational system.The practical aspect of this subject matter was examined in the Public Middle School in Żabno. The survey was carried out by means of the questionnaire. Due to the conducted study, the level of education regarding information technology field has been exposed, as well as the opinions of surveyed students considering issues related with the cyberspace. pl
dc.subject.pl Cyberprzestrzeń - Informatyka - Zarządzanie edukacją pl
dc.subject.en Cyberspace Information- Technology - Education Management pl
dc.contributor.reviewer Pietrzak, Henryk pl
dc.contributor.reviewer Barańska, Marzena pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104230-201027 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)