Jagiellonian University Repository

Tożsamość i wizerunek. Etnografia Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.

pcg.skipToMenu

Tożsamość i wizerunek. Etnografia Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.

Show full item record

dc.contributor.advisor Batko, Roman [SAP11019561] pl
dc.contributor.author Gług, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:54:13Z
dc.date.available 2020-07-26T20:54:13Z
dc.date.submitted 2016-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210646
dc.language pol pl
dc.title Tożsamość i wizerunek. Etnografia Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. pl
dc.title.alternative Identity and image. Ethnography of Jagiellonian University Museum. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest analiza wpływu kultury organizacyjnej oraz tożsamości organizacji na kształtowanie wizerunku oraz reputacji instytucji kultury, a także wykazanie związków i wzajemnego oddziaływania między czynnikami wewnętrznymi, a zewnętrznymi. Dane kategorie zostały poddane analizie uwzględniającej perspektywę pracowników muzeum. Praca została napisana metodą etnograficzną na podstawie badań indukcyjnych i wpisuje się w nurt badań jakościowych. Przedmiotem badań jest Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius jako muzeum oraz jednostka pozawydziałowa Uniwersytetu Jagiellońskiego. pl
dc.abstract.en The aim of the thesis is to analyze the influence of internal organization’s factors, such as organizational culture and identity, on shaping the image and reputation of a cultural institution as well as presentation of links and interactions between them. These categories were analyzed taking into account the perspective of the museum staff. The work was written basing on the method of ethnographic research. The object of the research is the Jagiellonian University Museum as a museum and a non-faculty unit of the Jagiellonian University. pl
dc.subject.pl ETNOGRAFIA KULTURA MUZEUM TOŻSAMOŚĆ WIZERUNEK pl
dc.subject.en CULTURE ETNOGRAPHY IDENTITY IMAGE MUSEUM pl
dc.contributor.reviewer Batko, Roman [SAP11019561] pl
dc.contributor.reviewer Kreft, Jan pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104214-113691 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)