Jagiellonian University Repository

Motywowanie uczniów szkoły podstawowej do czytania

pcg.skipToMenu

Motywowanie uczniów szkoły podstawowej do czytania

Show full item record

dc.contributor.advisor Janus-Sitarz, Anna [SAP11012323] pl
dc.contributor.author Omyła, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:53:01Z
dc.date.available 2020-07-26T20:53:01Z
dc.date.submitted 2016-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210627
dc.language pol pl
dc.title Motywowanie uczniów szkoły podstawowej do czytania pl
dc.title.alternative Motivating primary schools students to read pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca dotyczy motywowania uczniów szkoły podstawowej do czytania. Poruszone zostały w niej takie kwestie, jak stwarzanie sprzyjającej motywowaniu do czytania atmosfery na lekcjach języka polskiego, odpowiednie podejście polonistów do tego zagadnienia oraz wykorzystywanie mediów jako jednego z najskuteczniejszych motywatorów. Do stworzenia części badawczej posłużyły wyniki przeprowadzonych badań ankietowych oraz wywiadów zrealizowanych w mieście oraz na wsi. Rezultaty badań pozwoliły na sformułowanie kilku ważnych wniosków, m.in.: nie sposób jest jednoznacznie określić, jaki stosunek do czytania książek mają uczniowie szkół podstawowych – dla jednych jest to ważna czynność, dla drugich nie, często ich zainteresowanie lekturą wynika z zaangażowania i wykształcenia rodziców oraz pochodzenia dzieci - te z miasta czytają o wiele więcej. W ostatniej części pracy przywołane zostały działania wykonane w ramach projektu Akademickie Centrum Kreatywności, a które stanowiły ogromną inspirację dla stworzenia rozprawy. Zaproponowane zostały również dodatkowe zadania motywujące do czytania i podtrzymujące zainteresowanie książką w trakcie lektury, często będące alternatywą dla sztandarowych i nieciekawych sposobów analizy pozycji literackich. pl
dc.abstract.en The following thesis relates to the subject of motivating primary school students to read. It explains matters such as creating a nurturing environment during lessons, correct attitude of Polish teachers towards the subject, and the usage of media as one of the most successful motivational tools. Results of surveys and interviews conducted both in the city as well as rural areas were used to create the research part of this thesis. They allowed formulating multiple important conclusions, e.g. there is no way of defining a singular attitude towards reading books across primary school students - for some of them, it is an important activity, while others don't feel the same way; often it is influenced by the attention and education of their parents as well as the place of origin - those living in the city read significantly more. Efforts carried out within the Akademickie Centrum Kreatywności project, which was the primary source of motivation for this paper, were invoked in the last part of the thesis. Additional methods of motivating students to read were proposed, often being a more interesting alternative, as opposed to traditional methods of literary works analysis. pl
dc.subject.pl szkoła podstawowa, motywowanie, kształcenie literackie, czytelnictwo, literatura dziecięca pl
dc.subject.en primary school, literary education, motivating, readership, children literature pl
dc.contributor.reviewer Nowak, Ewa pl
dc.contributor.reviewer Janus-Sitarz, Anna [SAP11012323] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104193-144070 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)