Jagiellonian University Repository

Uczenie międzygeneracyjne w pespektywie relacji łączących pokolenia

pcg.skipToMenu

Uczenie międzygeneracyjne w pespektywie relacji łączących pokolenia

Show full item record

dc.contributor.advisor Gierszewski, Dorota [SAP11018433] pl
dc.contributor.author Jugowiec, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:50:13Z
dc.date.available 2020-07-26T20:50:13Z
dc.date.submitted 2016-06-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210583
dc.language pol pl
dc.title Uczenie międzygeneracyjne w pespektywie relacji łączących pokolenia pl
dc.title.alternative Intergenerational learning in the perspective of generational relations pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy dyplomowej jest ukazanie relacji łączących pokolenie seniorów z dziećmi i młodzieżą. Próba integracji pokoleń odbywa się coraz częściej poprzez tworzenie projektów międzygeneracyjnych, które próbują zniwelować różnice między seniorami i wnukami, a ukazać jak wiele może ich łączyć. W pracy omówione zostały różne projekty uczenia międzypokoleniowego oraz ich wpływ na uczestników. Przedmiotem takiego uczenia międzygeneracyjnego są wszelkie doświadczenia, umiejętności, którymi generacje chcą obdarować siebie nawzajem. W pracy zostały scharakteryzowane także bariery w kontaktach, jak i stereotypy dotyczące pokoleń, które wpływają na proces wzajemnego uczenia się. Zostały również ukazane szanse oraz zagrożenia wynikające z kontaktu międzypokoleniowego, głównie ze sposobu przeprowadzania projektów oraz z treści przekazywanych tą drogą. pl
dc.abstract.en The aim of my dissertation is to describe in details the relationship between two generations: the elderly people with the teenagers and children. There are more and more intergenerational projects which attempt to integrate both generations. Not only do they try to eliminate the differences between grandparents and their grandchildren but they also show how much they have in common. In my dissertation, I elaborated on the issues concerning various intergenerational learning projects and their impact on people taking part in them. The most important aspects of intergenerational learning are various abilities and experiences that both generations can share with each other. I also described the barriers in contact as well as stereotypical behaviours that can have a significant impact on the process of intergenerational learning. Moreover, I described both the potential positive outcomes and threats which can arise from the contact between those two generations, mainly from the way of conducting projects and their content. pl
dc.subject.pl uczenie międzypokoleniowe, generacja, relacje, integracja pl
dc.subject.en intergenerational learning, generation, relations, integration pl
dc.contributor.reviewer Gierszewski, Dorota [SAP11018433] pl
dc.contributor.reviewer Cyboran, Beata [SAP11116141] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104146-176759 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika społeczno-opiekuńcza pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)