Jagiellonian University Repository

Badanie aktywności farmakologicznej nowego, wysoce selektywnego inhibitora transportera SLC6A1

pcg.skipToMenu

Badanie aktywności farmakologicznej nowego, wysoce selektywnego inhibitora transportera SLC6A1

Show full item record

dc.contributor.advisor Sałat, Kinga [SAP20001837] pl
dc.contributor.author Wojcieszak, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:49:54Z
dc.date.available 2020-07-26T20:49:54Z
dc.date.submitted 2016-06-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210578
dc.language pol pl
dc.title Badanie aktywności farmakologicznej nowego, wysoce selektywnego inhibitora transportera SLC6A1 pl
dc.title.alternative Pharmacological activity of novel, highly selective inhibitor of GABA transporter SLC6A1 (GAT1) in mice. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl StreszczenieKwas γ-aminomasłowy (GABA) jest głównym neurotransmiterem hamującym w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) ssaków. Obecny rozwój nauki umożliwił skorelowanie zaburzeń układu GABA-ergicznego z występowaniem takich schorzeń jak lęk, depresja, stres, bezsenność, zaburzenia kognitywne, ból neuropatyczny. Wychwyt zwrotny GABA ze szczeliny synaptycznej odbywa się z udziałem specyficznych transporterów błonowych - GABA transporterów (GAT) pełniących kluczową rolę w prawidłowej pobudliwości OUN. W konsekwencji zaprojektowano liczną grupę związków - inhibitorów GAT, wzmacniających transmisję GABA-ergiczną. GAT1 występuje wyłącznie w mózgu, zatem jest obiecującym punktem uchwytu dla ośrodkowo działających leków. W niniejszej pracy oznaczono aktywność farmakologiczną nowego związku będącego pochodną guwacyny, oznaczonego symbolem DDPM-2571. Jest on wysoce selektywnym inhibitorem GAT1 o powinowactwie do GAT1 prawie 3-krotnie wyższym od tiagabiny - jedynego stosowanego w terapii inhibitora GAT1. We wstępnych badaniach in vivo związek wykazywał aktywność przeciwdrgawkową, natomiast celem niniejszego projektu były poszerzone badania aktywności farmakologicznej tego inhibitora GAT1. DDPM-2571 wykazywał znaczącą aktywność przeciwlękową oraz przeciwdepresyjną. Posiadał również właściwości antynocyceptywne w teście gorącej płytki oraz drugiej fazie testu formalinowego. W badanych zakresach dawek nie powodował zaburzeń koordynacji ruchowej, nie wpływał na ruchliwość, natomiast pogłębiał indukowane skopolaminą zaburzenia pamięci w teście biernego unikania. Podsumowując, DDPM-2571 może być obiecującą, ciekawą strukturą wiodącą w poszukiwaniu nowych leków działających w obrębie OUN. pl
dc.abstract.en AbstractBackground: Γ-aminobutyric acid (GABA) is the principal inhibitory neurotransmitter in the mammalian central nervous system. GABAergic dysfunction is involved in numerous neurological and psychiatric disorders, such as epilepsy, pain, anxiety, depression or neuropathic pain. GABA is removed from the synaptic cleft mediated by four plasma membrane GABA transporters (GAT1-4). There are various strategies which lead to the augmentation of GABAergic neurotransmission. One of them is the inhibition of GABA re-uptake from the synaptic cleft mediated by four plasma membrane GABA transporters (GAT1-4). GAT1 which is exclusively expressed in the brain is an interesting target for centrally-acting drugs.Methods: In the present work we investigated the effect of novel, highly potent (5 nM) inhibitor of GAT1, a guvacine derivative named DDPM-2571. In the present work we focus on anxiolytic-like, antidepressant-like and antinociceptive properties of intraperitoneally administered DDPM-2571 assessed in CD-1 mice.Results: At a dose of 5 mg/kg DDPM-2571 demonstrated significant (p<0.05) anxiolytic-like properties in the four-plate and the elevated plus maze tests. It showed antidepressant-like activity in the forced swim test at doses 2.5-5 mg/kg (p<0.01), and dose-dependently attenuated nocifensive behavior in the hot plate test and the second phase of the formalin test. At biological active doses DDPM-2571 did not impair animals’ locomotor activity or motor coordination. It potentiated scopolamine-induced cognitive deficits in the passive avoidance task.Conclusions: Due to GAT1 inhibition in the brain DDPM-2571 exerts anxiolytic-like, antidepressant-like and antinociceptive activities in vivo, so it is a promising lead structure in the search for novel centrally-acting drugs. pl
dc.subject.pl GAT1, transportery GABA, inhibitory transporterów GAT1, GABA, zaburzenia przekaźnictwa GABA-ergicznego. pl
dc.subject.en GAT1, GABA transporters, GABA-transport inhibitors , GABA, gamma aminobutyric acid, pl
dc.contributor.reviewer Rapacz, Anna [SAP20002291] pl
dc.contributor.reviewer Sałat, Kinga [SAP20001837] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104141-127833 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy farmacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)