Jagiellonian University Repository

Alienacja religijna. Człowiek i Bóg u Ludwika Feuerbacha

pcg.skipToMenu

Alienacja religijna. Człowiek i Bóg u Ludwika Feuerbacha

Show full item record

dc.contributor.advisor Paczkowska-Łagowska, Elżbieta [SAP11005701] pl
dc.contributor.author Gruca, Kalina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:48:34Z
dc.date.available 2020-07-26T20:48:34Z
dc.date.submitted 2016-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210557
dc.language pol pl
dc.title Alienacja religijna. Człowiek i Bóg u Ludwika Feuerbacha pl
dc.title.alternative Religious alienation. Human and God according to Ludwig Feuerbach pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Ludwik Feuerbach jest obecnie pisarzem niesłusznie zapomnianym i niedocenianym. Niniejsza praca ma na celu przypomnienie jego twórczości, w szczególności zaś przedstawienie koncepcji alienacji religijnej. Moim zdaniem nie jest możliwe zrozumienie filozofii współczesnej, bez znajomości Feuerbacha, jest on bowiem kluczowym „ogniwem” spajającym Hegla z Marksem, tym samym łączącym spekulatywny idealizm i materializm. Moja praca przedstawia ewolucje myślową Feuerbacha, opis relacji pomiędzy człowiekiem a Bogiem, a także finalnie krytykę jego twórczości i oddziaływanie jego myśli. Ukazuje również koncepcje miłości wzajemnej, jako harmonizującej relacje międzyludzkie. pl
dc.abstract.en Currently, Ludwig Feuerbach is one of the unjustly forgotten and underrated writers. The main purpose of this thesis is to remind his philosophical legacy and present the concept of religious alienation. In my opinion it is not possible to understand contemporary philosophy without the conversance of Feuerbach. His work is a key element that links Hegel with Marx, and thereby connects speculative idealism and materialism. My thesis illustrates Feuerbach’s evolution of thought, the depiction of the relationship between human and God, the criticism of his conception and finally the impact of his thoughts on philosophy. My paper also displays the concept of mutual love as harmonizing mechanism of communal relationships. pl
dc.subject.pl Alienacja religijna; Feuerbach; Człowiek i Bóg pl
dc.subject.en Religious alienation; Feuerbach; Human and God pl
dc.contributor.reviewer Paczkowska-Łagowska, Elżbieta [SAP11005701] pl
dc.contributor.reviewer Augustyn, Leszek [SAP11017989] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104113-147922 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filozofia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)