Jagiellonian University Repository

Islam as a reason for the rise of Nationalism in Western Europe

pcg.skipToMenu

Islam as a reason for the rise of Nationalism in Western Europe

Show full item record

dc.contributor.advisor Robson, Garry [SAP11020271] pl
dc.contributor.author Kohut, Ivan pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:47:44Z
dc.date.available 2020-07-26T20:47:44Z
dc.date.submitted 2016-09-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210544
dc.language eng pl
dc.title Islam as a reason for the rise of Nationalism in Western Europe pl
dc.title.alternative Islam jako przyczyna rozwoju etno-nacjonalizmu w Europie Zachodniej pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem tej pracy jest zbiór zestawu argumentów jako dowód rozwoju etno-nacjonalizmu w Europie Zachodniej w powodu ciągle zwiększającej sie populacji muzułmanów. W tym kluczowym zagadnieniem jest konflikt dwóch cywilizacji na terenie Europy oraz jego reperkusje, zwłaszcza pragnienie obywateli Europy zachować swoją tożsamość i nie dopuścić rozbudowy społeczności wielokulturowej. Wyżej wymieniona praca pomoże zidentyfikować najistotniejsze problemy które spowodowały dzisiejsze nacjonalistyczne zapatrywanie i poparcie dla partii politycznych skrajnej prawicy. pl
dc.abstract.en The aim of this piece of work is to compile a set of arguments of who Europeans react to the surge of Muslim population on the European territory, examine development of Muslim community and its implications on European identity. The key issues of the thesis will be a clash of two different civilisations as well as the will of the native dwellers of Europe to preserve their ethnicity and not let multiculturalism flourish. This information will be accompanied by the most relevant and up-to-date discoveries. The research could help to point out the major problems that caused a modern nationalistic approach. pl
dc.subject.pl Islam, Europa, konflikt, populizm, nacjonalizm, skrajna prawica. pl
dc.subject.en Islam, Europe, clash, populism, nationalism, far-right. pl
dc.contributor.reviewer Robson, Garry [SAP11020271] pl
dc.contributor.reviewer Vaughan, Patrick [SAP11018811] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104096-182468 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy International Relations and Area Studies pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)