Jagiellonian University Repository

Opiniowanie psychiatryczne i jego wpływ na proces karny

pcg.skipToMenu

Opiniowanie psychiatryczne i jego wpływ na proces karny

Show full item record

dc.contributor.advisor Szumiło-Kulczycka, Dobrosława [SAP11018164] pl
dc.contributor.author Kozik, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:47:41Z
dc.date.available 2020-07-26T20:47:41Z
dc.date.submitted 2016-06-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210543
dc.language pol pl
dc.title Opiniowanie psychiatryczne i jego wpływ na proces karny pl
dc.title.alternative Influence of expert psychiatrist opinion on criminal procedure pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca ma na celu przybliżenie problematyki wpływu opinii psychiatrycznej na proces karny. W części pierwszej przedstawiono zagadnienia dotyczące powołania biegłych lekarzy psychiatrów oraz wskazano na wzajemne powiązania i konieczność współpracy z biegłymi innych specjalności, ze szczególnym uwzględnieniem biegłego psychologa. Trzeci rozdział został poświęcony obserwacji psychiatrycznej, jako instytucji poważnie ingerującej w wolność oskarżonego poddawanego badaniom psychiatrycznym. Ostatni, czwarty rozdział zawiera problematykę wpływu opinii biegłych lekarzy psychiatrów na zastosowanie środków zabezpieczających oraz wykorzystanie jej podczas orzekania na podstawie Ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. W rozdziale tym wskazano również światowe metody określania prawdopodobieństwa ponownego popełnienia przestępstwa. Cała praca została wzbogacona o liczne orzeczenia, zarówno Sądu Najwyższego, jak również sądów apelacyjnych. pl
dc.abstract.en The aim of this work is to present influence of expert psychiatrist opinion on criminal procedure. The thesis consists of four main chapters. The first chapter discusses role of expert psychiatrists, their co-operation with experts in other specialties, with particular emphasis on the role of expert psychologists. There are also presented various types of examinations performed before creating expert reports. One of the chapters refers to a hospital observation as an institution that seriously disturbs the liberty of the defendant subjected to a psychiatric examination. Last chapter concentrates on need of using protective measures and role of expert psychiatrists in making this decision. The work has been enriched with a number of sentences, both the Supreme Court and the courts of appeal. pl
dc.subject.pl biegły psychiatra, opinia biegłego psychiatry, opiniowanie psychiatryczne pl
dc.subject.en psychiatrist expert, psychiatrist opinion pl
dc.contributor.reviewer Szumiło-Kulczycka, Dobrosława [SAP11018164] pl
dc.contributor.reviewer Światłowski, Andrzej [SAP11014824] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104095-143156 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)