Jagiellonian University Repository

Proksemika przestrzeni edukacyjnej. Postrzeganie przez uczniów szkoły w jej kontekście architektonicznym, edukacyjnym i społecznym

pcg.skipToMenu

Proksemika przestrzeni edukacyjnej. Postrzeganie przez uczniów szkoły w jej kontekście architektonicznym, edukacyjnym i społecznym

Show full item record

dc.contributor.advisor Sajdak-Burska, Anna [SAP11116043] pl
dc.contributor.author Klag-Ryczek, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:46:09Z
dc.date.available 2020-07-26T20:46:09Z
dc.date.submitted 2016-06-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210519
dc.language pol pl
dc.title Proksemika przestrzeni edukacyjnej. Postrzeganie przez uczniów szkoły w jej kontekście architektonicznym, edukacyjnym i społecznym pl
dc.title.alternative Proxemics educational space. PERCEPTION OF SCHOOL STUDENTS IN ITS CONTEXT OF ARCHITECTURAL , EDUCATIONAL AND SOCIAL pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca dotyczy proksemiki przestrzeni edukacyjnej w jej wymiarze architektonicznym, edukacyjnym i społecznym. Analizuje wpływ przestrzeni na użytkowników obiektu szkolnego w oparciu o klimat szkolny i wymiar społecznych interakcji pl
dc.abstract.en The work concerns the proxemics the educational dimension of the architectural , educational and social . Analyzes the impact of space on your school building based on school climate and dimension of social interaction pl
dc.subject.pl proksemika przestrzeni edukacyjnej, przestrzeń edukacyjna, klimat szkolny, zatłoczenie i zagęszczenie, budynek szkolny, użytkownicy obiektu szkolnego, klasa szkolna, przestrzeń, interakcje społeczne, efekty nauczania, nowoczesny i tradycyjny gmach szkoły pl
dc.subject.en proxemics educational space , educational space , school climate , congestion and density , school building , school building users , classroom space , social interactions , effects of teaching, modern and traditional school building pl
dc.contributor.reviewer Sajdak-Burska, Anna [SAP11116043] pl
dc.contributor.reviewer Turczyk, Małgorzata pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104070-147390 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika szkolna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)