Jagiellonian University Repository

Analiza chińskich metod inżynierii społecznej na przykładzie Hongkongu.

pcg.skipToMenu

Analiza chińskich metod inżynierii społecznej na przykładzie Hongkongu.

Show full item record

dc.contributor.advisor Jakubczak, Krzysztof [SAP11017557] pl
dc.contributor.author Krzesz, Alicja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:43:18Z
dc.date.available 2020-07-26T20:43:18Z
dc.date.submitted 2016-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210474
dc.language pol pl
dc.title Analiza chińskich metod inżynierii społecznej na przykładzie Hongkongu. pl
dc.title.alternative Chinese methods of social engineering in Hong Kong - an analysis. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca stanowi prezentację wybranych metod inżynierii społecznej w Hongkongu. Praca zawiera definicje i genezę inżynierii społecznej oraz jej związki z edukacją, a także krótki zarys historyczny socjotechniki na świecie i w Chinach. Można odnaleźć zarys historii programu MNE, jego miejsce w systemie edukacji Hongkongu oraz opis jego przebiegu i wykorzystywanych metod. Przedstawiona jest krótka analiza wymienionych metod oraz ich związki z konfucjanizmem. Najważniejszym wnioskiem pracy jest zgodność inżynierii społecznej jako metody zarządzania z duchem kultury chińskiej. pl
dc.abstract.en This article presents several methods of social engineering in Hong Kong. It includes definitions and origins of social engineering, an explanation of its relation with education and a short description of its general history and its development in China. There is a short historical description of the MNE Curriculum, its place in Hong Kong's education system and a detailed depiction of its course and methods. Lastly, the article contains an analysis of described methods and their connections to confucianism. The most important conclusion of the thesis is that social engineering as a method of governing society is highly compatibile with Chinese culture. pl
dc.subject.pl Chiny, Hongkong, inżynieria społeczna, socjotechnika, konfucjanizm, edukacja w Hongkongu, Moral and National Education Curriculum, MNE, chińskie społeczeństwo pl
dc.subject.en China, Hong Kong, social engineering, confucianism, education in Hong Kong, Moral and National Education Curriculum, MNE, Chinese society pl
dc.contributor.reviewer Jakubczak, Krzysztof [SAP11017557] pl
dc.contributor.reviewer Zemanek, Bogdan [SAP11019226] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-104013-148523 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia dalekowschodnie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)