Jagiellonian University Repository

Model opieki nad ciężarną z nawracającą infekcją dróg moczowych

pcg.skipToMenu

Model opieki nad ciężarną z nawracającą infekcją dróg moczowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Płoch, Kazimiera [SAP20002353] pl
dc.contributor.author Pyka, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:41:19Z
dc.date.available 2020-07-26T20:41:19Z
dc.date.submitted 2016-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210443
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad ciężarną z nawracającą infekcją dróg moczowych pl
dc.title.alternative A model of care for a pregnant women with urinary infection. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Nawracająca infekcją dróg moczowych jest to występowanie drobnoustrojów w drogach moczowych. Zakażenia układu moczowego są drugą najczęstrzą przyczyną wdrożenia leczenia zaraz po infekcjach dróg oddechowych. Infekcje mogą przebiegać z róznym stopniem nasilenia oraz należa do najczęstrzych zakażeń bakteryjnych u kobiet.U około 3-5% kobiet infekcje występują wielokrotnie a ok. 20% występuje u kobiet ciężarnych. Schorzenie jest również jednym z najczęstrzych, które występują u pacjentek w wieku podeszłym cewnikowanym na stałe. pl
dc.abstract.en Recurrent urinary tract infection is the presence of microorganisms in the urinary tract. Urinary tract infections are the second most common cause of treatment initiated after infections airways. Infections to proceed with varying degrees of severity and are the most common bacterial infections in woman. About 3-5% of female infections occur repeatedly and approx. 20% occurs in pregnant women. The disease is also one of the most common, occurring in patients who are elderly patients with catheters permanently. pl
dc.subject.pl dróg moczowych, ciężarna, leczenie, model opieki. pl
dc.subject.en pregnant, urinary tract infection, treatment, model of care. pl
dc.contributor.reviewer Mierzwa, Anna [SAP20002584] pl
dc.contributor.reviewer Płoch, Kazimiera [SAP20002353] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103980-185811 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)