Jagiellonian University Repository

Model opieki nad chorym z guzem głowy trzustki leczonym operacyjnie zgodnie z protokołem ERAS

pcg.skipToMenu

Model opieki nad chorym z guzem głowy trzustki leczonym operacyjnie zgodnie z protokołem ERAS

Show full item record

dc.contributor.advisor Walewska, Elżbieta [SAP20002032] pl
dc.contributor.author Wałęga, Alicja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:41:00Z
dc.date.available 2020-07-26T20:41:00Z
dc.date.submitted 2016-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210438
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad chorym z guzem głowy trzustki leczonym operacyjnie zgodnie z protokołem ERAS pl
dc.title.alternative Healthcare model of surgery treatment of patient with the head of pncreas tumor according to the ERAS protocol pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp. Zachorowalność na nowotwory trzustki z roku na rok jest coraz większa. Jednym z problemów dzisiejszej chirurgii jest jak w szybki, sprawny, profesjonalny i jak najbardziej korzystny dla pacjenta sposób przeprowadzić proces leczenia. Cel. Celem pracy było opracowanie modelu opieki nad pacjentem z guzem głowy trzustki, zgodnego z teorią Dorothy Orem oraz zaleceniami Towarzystwa ERAS. Materiały i metody. Do omówienia tematyki oraz opracowania modelu opieki wykorzystano teksty oraz artykuły naukowe. Pracę wykonano metodą analizy artykułów oraz tekstów naukowych.Wyniki i wnioski. Otrzymanym wynikiem tej pracy jest opracowany model opieki nad chorym z guzem głowy trzustki leczonym w oddziale chirurgicznym z uwzględnieniem protokołu ERAS i teorii Dorothy Orem. Przebieg operacji oraz opieki okołooperacyjnej jest uzależniony od profesjonalizmu oraz wiedzy zespołu interdyscyplinarnego. Współpraca z chorym od momentu ustalenia terminu zabiegu, aż do dnia wypisu pozwala na bezproblemowy przebieg leczenia oraz przygotowanie chorego do samoopieki w domu. Wykorzystanie opracowanego modelu może korzystnie wpłynąć na jakość opieki pielęgniarskiej oraz przebieg procesu leczenia. Protokół ERAS pozwala obniżyć poziom stresu oraz zmniejszyć ryzyko powikłań okołooperacyjnych. pl
dc.abstract.en Introduction. Pancreatic cancer incidence is growing year by year. The main question of nowaday surgery is how, in rapid, efficient and proffessional way, conduct a treatment.The aim od the study. The aim of this thesis was to work out healthcare model for patient with the head of the pancreas cancer, with use of Dorothy Orem's theory and ERAS Society recommendations. Material and methods. For the purpose of this thesis, scientific articles and texts were used. The thesis was made by a method of analysing scientific articles and texts.Results and conclusion. The outcome of this thesis is a developed healthcare model of patient with the head of the pancreas tumour. The tumour is trated at the cancer ward, with use of Dorothy Orem's theory and ERAS Society recommendations. The course of surgery and operational care is dependant on professionalism and knowledge of the interdisciplinary team. Cooperation with the patient, from appointing date of surgery to the day of discharge, allows the course of treatment and home-care instructions for the patient, to be troublefree. Use of this healthcare model can leave its positive mark on the nursing quality and proccess of the treatment. ERAS protocol allows to decrease a level of stress and to decrease risk of operational-connected complications' risk supervention. pl
dc.subject.pl nowotwór, głowa trzustki, ERAS, protokół ERAS, chirurgia, model opieki, Dorothy Orem pl
dc.subject.en cancer, head of pancreas, ERAS, protocol ERAS, surgery, healthcare model, Dorothy Orem. pl
dc.contributor.reviewer Orzeł-Nowak, Anita [SAP20001881] pl
dc.contributor.reviewer Walewska, Elżbieta [SAP20002032] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103974-181654 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)