Jagiellonian University Repository

Liberatura czyli literatura totalna : teksty zebrane z lat 1999-2009

Liberatura czyli literatura totalna : teksty zebrane ...

Show full item record

dc.contributor.author Fajfer, Zenon pl
dc.contributor.editor Bazarnik, Katarzyna [SAP11016037] pl
dc.contributor.other Kalaga, Wojciech pl
dc.contributor.other Przybyszewska, Agnieszka pl
dc.contributor.other Jeżyk, Łukasz pl
dc.date.accessioned 2016-02-17T15:46:36Z
dc.date.available 2016-02-17T15:46:36Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.isbn 978-83-61407-43-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/21040
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Liberatura czyli literatura totalna : teksty zebrane z lat 1999-2009 pl
dc.title.alternative Liberature or total literature : collected essays 1999-2009 pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Korporacja Ha!art pl
dc.description.physical 186, 186, [11] pl
dc.description.additional Wersja polska i angielska współwyd. w kierunku przeciwnym, liczbowanie stronic w przeciwnych kierunkach. Bibliogr. s. 188-197. Wstęp Wojciech Kalaga, posłowie Agnieszka Przybyszewska, aneks Łukasz Jeżyk. pl
dc.identifier.weblink http://haart.e-kei.pl/wydawnictwo/nowe-ksiazki/979-liberatura-czyli-literatura-totalna.html pl
dc.abstract.pl Książka zawiera zbiór tekstów teoretycznych i programowych Zenona Fajfera – głównego twórcy i teoretyka liberatury (czyli gatunku literackiego integrujące tekst z materialną formą książki), zredagowany i przetłumaczony na język angielski przez Katarzynę Bazarnik oraz wstęp Wojciecha Kalagi definiujący liberaturę jako gatunek hybrydyczny, posłowie Agnieszki Przybyszewskiej omawiające recepcję zjawiska w latach 1999-2009, esej interpretujący tom poezji liberackiej Z. Fajfera "dwadzieścia jeden liter/ten letter" pióra Łukasza Jeżyka (towarzyszący tej publikacji) oraz artykuł K. Bazarnik omawiający cechy gatunkowe liberatury. pl
dc.abstract.en The book is a bilingual, Polish-English, collection of programmatic essays and theoretical articles by Zenon Fajfer, the main creator and theoretician of liberature, a new literary genre combining text and its physical presentation in the book into an organic whole, edited and translated by Katarzyna Bazarnik. It also contains a foreword by Wojciech Kalaga, defining liberature as a hybrid genre, an afterword by Agnieszka Przybyszewska, presenting the reception of the idea in the years 1999-2009, Łukasz Jeżyk's interpretation of Fajfer's companion volume of liberatic poetry "dwadzieścia jeden liter/ten letters" and K. Bazarnik's essay on generic features of liberature. pl
dc.subject.pl liberatura pl
dc.subject.pl teoria literatury pl
dc.subject.pl materialność tekstu literackiego pl
dc.subject.pl książka pl
dc.subject.pl czas pl
dc.subject.pl przestrzeń pl
dc.subject.pl typografia pl
dc.subject.pl literatura eksperymentalna pl
dc.subject.pl awangarda pl
dc.subject.pl gatunek literacki pl
dc.subject.pl tekstualność pl
dc.subject.pl dzieło literackie pl
dc.subject.pl Zenon Fajfer pl
dc.subject.en liberature pl
dc.subject.en theory of literature pl
dc.subject.en materiality of the literary text pl
dc.subject.en book pl
dc.subject.en time pl
dc.subject.en space pl
dc.subject.en typography pl
dc.subject.en experimental literature pl
dc.subject.en avant-garde pl
dc.subject.en literary genre pl
dc.subject.en textuality pl
dc.subject.en literary work of art pl
dc.subject.en Zenon Fajfer pl
dc.description.series Liberatura; t. 12 pl
dc.description.publication 14,75 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-64057-77-9 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-64057-78-6 pl
dc.contributor.translator Bazarnik, Katarzyna [SAP11016037] pl
dc.date.accession 2016-08-24 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiej pl
dc.subtype Translation pl
dc.contributor.serieseditor Bazarnik, Katarzyna [SAP11016037] pl
dc.contributor.serieseditor Fajfer, Zenon pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 60; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska