Jagiellonian University Repository

Model opieki nad pacjentką z rakiem szyjki macicy przed i po chirurgicznym usunięciu macicy z przydatkami

pcg.skipToMenu

Model opieki nad pacjentką z rakiem szyjki macicy przed i po chirurgicznym usunięciu macicy z przydatkami

Show full item record

dc.contributor.advisor Ścisło, Lucyna [SAP20002093] pl
dc.contributor.author Matuska, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:37:40Z
dc.date.available 2020-07-26T20:37:40Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210390
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad pacjentką z rakiem szyjki macicy przed i po chirurgicznym usunięciu macicy z przydatkami pl
dc.title.alternative Model of care for a patient with the cervical cancer before and after a surgical removal of the uterus with its adnexa. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Rak szyjki macicy to nowotwór, którego rokowanie zależy od stadium choroby oraz sposobu leczenia. Początkowe objawy nowotworu są niecharakterystyczne, dlatego późno następuje rozpoznanie. W I stopniu zaawansowania leczenie polega na wykonaniu operacji usunięcia szyjki i trzonu macicy wraz z przydatkami. Ważnym jest przygotowanie pacjentki do zabiegu operacyjnego oraz profesjonalna opieka po leczeniu chirurgicznym.Cel pracy: Opracowanie modelu opieki pacjentki po chirurgicznym usunięciu macicy z przydatkami. W modelu uwzględniono diagnozy, określono cele, opracowano interwencje pielęgniarskie.Metody: Do opracowania modelu opieki pielęgniarskiej wykorzystano metodę analizy piśmiennictwa naukowego, techniką klasyczną. Podczas pisania pracy posłużono się artykułami i tekstami naukowymi.Wyniki: Głównymi diagnozami pielęgniarskimi, które można wyróżnić u pacjentki przed chirurgicznym usunięciem macicy z przydatkami są : ból w dolnej części jamy brzusznej, ryzyko krwawienia z dróg rodnych, niepokój pacjentki wynikający z deficytu wiedzy o zabiegu operacyjnym. Najważniejszymi diagnozami po zabiegu chirurgicznym są : ryzyko krwotoku oraz ból rany pooperacyjnej, jak również możliwość powikłań po zabiegu takich jak zaburzenia seksualne, nietrzymanie moczu, deficyt samoopieki bezpośrednio po zabiegu.Wnioski: Wdrożenie interwencji pielęgniarskich w okresie okołooperacyjnym usystematyzowanych w modelu opieki w oparciu o teorię D. Orem pozwoli na podjęcie profesjonalnej opieki, co wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka powikłań oraz zapewnieniem lepszej jakości życia. pl
dc.abstract.en Introduction: The cervical cancer is a cancer which prognosis depend on the stage of the disease and the method of treatment. The diagnosis is late since first symptoms are not very characteristic. The treatment in the first stage of this cancer is a surgical removal of the cervix and the uterus with its adnexa. The question of paramount importance is a proper prep of a patient for the surgery and a professional care afterwards.Purpose: The main purpose of this thesis was to create the model of care for a patient after a surgical removal of the cervix and the uterus with its adnexa. The presented model describes diagnosis, objectives and nursing interventions within the whole care process.Methods: The creation of this thesis was based on the classic method of analysis of the scientific literature. Pieces of academic books and fragments of medical journals articles were used in the process.Results: The main diagnosis that can be presented for the patient before a surgical removal of the uterus with its adnexa are: pain of the lower parts of the abdominal cavity, risk of a bleeding from the birth canal, patient's anxiety caused by a little knowledge about the surgery. The main diagnosis that can be presented for the patient after a surgical removal of the uterus with its adnexa are: pain and risk of a bleeding from the post-operative wound, complications like sexual disorders, urinary incontinence and also lack of selfcare right after the surgery.Conclusion: Introducing nursing interventions from the presented model of care which is based on D. Orem's theory, would provide a professional care for a patient and as a consequence, reduction of risk of complications after the surgery and ensuring the better quality of patient's life. pl
dc.subject.pl rak szyjki macicy, model opieki, opieka pielęgniarska pl
dc.subject.en cervical cancer, model of care, nursing care pl
dc.contributor.reviewer Ścisło, Lucyna [SAP20002093] pl
dc.contributor.reviewer Matuszyk, Dorota [SAP20002349] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103921-159028 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)