Jagiellonian University Repository

Rola pielęgniarki w opiece nad osobą starszą z zespołem stresu opiekuna

pcg.skipToMenu

Rola pielęgniarki w opiece nad osobą starszą z zespołem stresu opiekuna

Show full item record

dc.contributor.advisor Puto, Grażyna [SAP20002519] pl
dc.contributor.author Łach, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:36:32Z
dc.date.available 2020-07-26T20:36:32Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210372
dc.language pol pl
dc.title Rola pielęgniarki w opiece nad osobą starszą z zespołem stresu opiekuna pl
dc.title.alternative The role of nurses in the care of an older person from stress syndrome caregiver pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Złożoność chorób oraz intensyfikacja opieki nad osobami starszymi powoduje wzrost zapadalności opiekunów tych osób na zespół stresu opiekuna.Cel pracy: Celem pracy było stworzenie modelu opieki pielęgnowania nad osobą starszą z zespołem stresu opiekuna.Materiał i metoda: W czasie pisania pracy zastosowano metody zbierania materiałów z dokumentacji, publikacji, artykułów po czym dokonano ich interpretacji. Wyniki: Wśród osób starszych z zespołem stresu opiekuna wyróżnia się szereg problemów zdrowotnych a do najważniejszych należą wyczerpanie fizyczne, obniżenie odporności immunologicznej, nadciśnienie tętnicze czy zaburzenia odżywiania. Wnioski: Zespół stresu opiekuna jest mało znaną jednostką chorobową. W sprawowaniu opieki nad chorym ważna jest edukacja jak rozpoznawać objawy schorzenia, jak im przeciwdziałać oraz jak zapobiegać ich występowaniu. pl
dc.abstract.en Introduction: The complexity of the disease and the intensification of elderly care increase the probability of caregiver stress syndrome. Aim: The aim of this study is to present a model of care for an older person in a situation of a caregiver stress syndrome.Material and Methods: In this paper the following methods were used: collect materials from the documentation, publications, articles, and interpretation of the collected materials. Results: Among the elderly, in whom there is caregiver stress syndrome, there are a number of health problems and the most important are: physical exhaustion, weakened immune system, hypertension and eating disorders.Conclusions: Caregiver stress syndrome is little known disease entity. In caring for the sick person, the knowledge how to recognize the symptoms of the diseases, how to prevent them and how to prevent them from occurring is very important. pl
dc.subject.pl zespół stresu opiekuna, osoby starsze. pl
dc.subject.en caregiver stress syndrome, the elderly. pl
dc.contributor.reviewer Puto, Grażyna [SAP20002519] pl
dc.contributor.reviewer Zurzycka, Patrycja [SAP20012654] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103903-181839 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)