Jagiellonian University Repository

Model opieki nad osobą starszą z zespołem kruchości

pcg.skipToMenu

Model opieki nad osobą starszą z zespołem kruchości

Show full item record

dc.contributor.advisor Puto, Grażyna [SAP20002519] pl
dc.contributor.author Liszka, Kinga pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:36:28Z
dc.date.available 2020-07-26T20:36:28Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210371
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad osobą starszą z zespołem kruchości pl
dc.title.alternative The model of nursing care for an elderly person with Frailty Syndrome pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Populacja osób po 65 roku życia zwiększa się w Polsce z roku na rok. Istotną kwestią staje się więc zwrócenie szczególnej uwagi na problemy i dolegliwości dotykające tę grupę wiekową. Poza najczęściej diagnozowanymi i znanymi przypadłościami, powinniśmy zwrócić także uwagę na te mniej znane, ale równie ważne dla zachowania zdrowia i dobrej jakości życia osób starszych. Do tej grupy możemy zaliczyć zespół kruchości. Termin ten określa się jako zmniejszenie rezerw fizjologicznych oraz pogorszenie odporności na czynniki stresogenne. Stan ten może doprowadzić do załamania homeostazy a w następstwie do niesprawności i dysfunkcji wielu układów. Zespół charakteryzuje grupa objawów takich, jak osłabienie mięśniowe, niezamierzony spadek masy ciała, odczucie wyczerpania, spowolnienie motoryczne oraz obniżona aktywność fizyczna. Etiopatogeneza zespołu kruchości nie do końca jest poznana lecz przypuszcza się, że jest to proces wieloczynnikowy, u podstaw którego leży przewlekły proces zapalny. Zapobieganie wystąpieniu zespołu kruchości opiera się głównie na zastosowaniu diety o zwiększonej ilości białka, suplementacji witamin, wykonywaniu ćwiczeń oporowych i wytrzymałościowych, wykonywaniu szczepień w celu uniknięcia infekcji oraz odpowiednim przygotowaniu psychicznym do sytuacji stresujących. pl
dc.abstract.en The population of people of the age over 65 increases in Poland every year. It becomes crucial issue to pay special attention to the problems and ailment affecting this age group. Apart from the most common diagnosable and known afflictions, we should also pay attention to these less known, but equally important for the health and elderly people’s life standard. In this group of afflictions Frailty Syndrome can be included. This term is defined as a decrease of physiologic reserves and biologic vulnerability to stressors. This condition may cause a deregulation of homeostasis which may lead to disability and multiple organs dysfunction.The Frailty Syndrome is characterized by a group of symptoms such as muscle weakness, unintentional weight loss, self-reported exhaustion, slow walking speed and reduced physical activity. Etiopathogenesis of Frailty Syndrome is not completely known but it is assumed that it is a multifactorial process, which is based on the chronic inflammatory process. Preventing frailty syndrome is based mainly on a diet which comprises increased amounts of protein and vitamin supplementation, practising resistance and endurance exercises, vaccinations in order to prevent infections and appropriate preparation for mentally stressful situations. pl
dc.subject.pl Zespół słabości, osoby starsze, kruchość pl
dc.subject.en Frailty Syndrome, elderly people, frailty pl
dc.contributor.reviewer Puto, Grażyna [SAP20002519] pl
dc.contributor.reviewer Gabryś, Teresa [SAP20000323] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103902-179444 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)