Jagiellonian University Repository

Analiza Polskiego rynku żeglarskiego pod kątem sprzedaży jachtów motorowodnych

pcg.skipToMenu

Analiza Polskiego rynku żeglarskiego pod kątem sprzedaży jachtów motorowodnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Klima, Janina [SAP11012527] pl
dc.contributor.author Koperska, Adela pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:36:01Z
dc.date.available 2020-07-26T20:36:01Z
dc.date.submitted 2016-05-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210364
dc.language pol pl
dc.title Analiza Polskiego rynku żeglarskiego pod kątem sprzedaży jachtów motorowodnych pl
dc.title.alternative The study of Polish sailing market from the point of motor yacht sale. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Sektor branży jachtowej w Polsce, to rynek bardzo specyficzny, a jego klienci to nie tylko pasjonaci żeglarstwa. Wśród tej grupy pojawiają się również klienci zainteresowani żeglarstwem motorowodnym. Polski rynek jachtów motorowych jest obecnie w trakcie rozkwitu, a taki sposób rekreacji cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jednak duża część tego rynku jest zarezerwowana wyłącznie dla klientów dóbr luksusowych. Grupa ta ma swoje specyficzne oczekiwania. W Polsce jest to nadal niewielka grupa obywateli. Na podstawie przeprowadzonej analizy jednej z polskich firm potwierdzę w mojej pracy, iż rynek luksusowych jachtów motorowych pomimo małej konkurencji oraz dużej chłonności jest rynkiem zamkniętym, w obszarze którego trudno jest otworzyć i utrzymać firmę przynoszącą zyski. pl
dc.abstract.en Polish yacht business trade area is a vastly peculiar market and its customers are not only passionate about sailing. Among the group we also differentiate customers who are interested in motor boating. Polish motor yacht market is currently in the course of flourishing and such kind of pastime is getting more and more popular. Nevertheless, a great deal of this market is reserved only for customers oriented towards luxury goods. Inevitably, such group has it’s specific expectations. In Poland it is still reserved for a meager group of citizens. On the grounds of the conducted research of one of the polish companies I will prove in my work that luxurious motor yacht market, despite little competition and great absorptivity, is not only confined, but also difficult for opening and maintaining a profitable company. pl
dc.subject.pl analiza rynku – jachty motorowe - klienci dóbr luksusowych - rynek żeglarski – sprzedaż pl
dc.subject.en market analysis – motor yacht – luxury goods customers – sailing market – sale. pl
dc.contributor.reviewer Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.contributor.reviewer Klima, Janina [SAP11012527] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103895-126812 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy marketing i logistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)