Jagiellonian University Repository

Model opieki domowej pacjenta z rakiem ślinianek po zakończonej radioterapii

pcg.skipToMenu

Model opieki domowej pacjenta z rakiem ślinianek po zakończonej radioterapii

Show full item record

dc.contributor.advisor Chmiel, Izabela [SAP20002289] pl
dc.contributor.author Matla, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:35:12Z
dc.date.available 2020-07-26T20:35:12Z
dc.date.submitted 2016-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210351
dc.language pol pl
dc.title Model opieki domowej pacjenta z rakiem ślinianek po zakończonej radioterapii pl
dc.title.alternative Model of home care for patient diagnosed with salivary gland cancer after radiation therapy pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp. Najczęściej diagnozowanym rakiem gruczołów ślinowych jest rak ślinianki przyusznej. Nowotwór ten wykrywany jest z taką samą częstotliwością u kobiet jak i u mężczyzn. Średni wiek pacjentów, u których on występuje to 60 lat. Rak ślinianki nie ma ustalonej etiologii. Literatura przedmiotu opisuje wiele czynników ryzyka odpowiedzialnych za jego występowanie, zwracając szczególną uwagę na czynniki karcenogenne, takie jak palenie wyrobów tytoniowych czy spożywanie alkoholu. Podstawowe leczenie raka ślinianki to leczenie chirurgiczne, które najczęściej wspomagane jest radioterapią uzupełniającą. Radioterapia, jako samodzielne leczenie stosowana jest u osób, które nie kwalifikują się do zabiegu operacyjnego, jest to radioterapia paliatywna.Cel pracy. Celem pracy było rozpoznanie problemów zdrowotnych u pacjenta z nowotworem ślinianki po zakończonej radioterapii przebywającego w środowisku domowym. Materiał i metoda. W pisaniu pracy posłużono się metodą dokumentoskopii, która polega na analizie literatury przedmiotu, aktualnych statystyk oraz doniesień.Wyniki. Na podstawie analizy zgromadzonych materiałów opisano 11 problemów zdrowotnych najczęściej występujących u pacjenta z nowotworem ślinianki po zakończonej radioterapii, przebywającego w środowisku domowym. Określono cele oraz zaproponowano plan interwencji pielęgniarskich.Wnioski. W opiece nad pacjentem z nowotworem ślinianki po zakończonej radioterapii ważne jest ułatwienie pacjentowi przyjmowanie pokarmów, nawilżenie jamy ustnej, zapewnienie odpowiedniej podaży składników odżywczych, udzielenie wsparcia oraz niedopuszczenie do wystąpienia powikłań po radioterapii. pl
dc.abstract.en Introduction. The most frequently diagnosed disease out of salivary gland cancers is parotid gland cancer. The cancer is diagnosed with the same incidence in women as in men. The average age of a patient in whom this cancer occurs is 60 years old. Salivary cancer has no ascertained etiology however source literature describes plenty of risk factors, pointing to factors such as smoking tobacco or alcohol intake. Surgery is the primary treatment for salivary gland cancers, usually backed with complementary radiotherapy. Radiotherapy as the only treatment is applied to patients who do not qualify for surgery, as palliative radiotherapy. Aim. The aim of my thesis was to research nursing difficulties and troubles of a patient diagnosed with salivary gland cancer after radiation therapy in home environment. Material and methods. In writing the method documentoscopy involving analysis of literature, statistics and reports was used. Results. On the grounds of collected material analysis, eleven of the most frequent health problems of a patient after salivary gland treatment residing in the home environment were described. The aim and an easing care plan are proposed. Conclusions. In the radiation therapy aftercare of parotid cancer patients it is important to facilitate patient food ingest, moistening the mouth, ensuring adequate supply of nutrients, to provide support and to prevent complications after radiotherapy. pl
dc.subject.pl rak ślinianki, radioterapia, model opieki pl
dc.subject.en salivary gland cancer, radiotherapy, nursing model pl
dc.contributor.reviewer Chmiel, Izabela [SAP20002289] pl
dc.contributor.reviewer Kuźmicz, Ilona pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103880-176053 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)