Jagiellonian University Repository

Model opieki nad pacjentem młodym aktywnym zawodowo w sytuacji zaostrzenia choroby Leśniowskiego- Crohna w oparciu o teorię Dorothy Ohrem

pcg.skipToMenu

Model opieki nad pacjentem młodym aktywnym zawodowo w sytuacji zaostrzenia choroby Leśniowskiego- Crohna w oparciu o teorię Dorothy Ohrem

Show full item record

dc.contributor.advisor Kawalec-Kajstura, Ewa pl
dc.contributor.author Chomicka, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:32:51Z
dc.date.available 2020-07-26T20:32:51Z
dc.date.submitted 2016-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210314
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad pacjentem młodym aktywnym zawodowo w sytuacji zaostrzenia choroby Leśniowskiego- Crohna w oparciu o teorię Dorothy Ohrem pl
dc.title.alternative The model of care for young professionally active patients in cases of exacerbation Chron’s disease based on Dorothy Orem’s theory. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Cel pracy: Celem pracy było stworzenie modelu opieki nad pacjentem młodym aktywnym zawodowo w sytuacji zaostrzenia choroby Leśniowskiego-Crohna w oparciu o teorię Dorothy Orem.Materiał i metoda: Praca powstała przy użyciu metod gromadzenia danych oraz analizy artykułów i książek.Wyniki: W oparciu o wykorzystane materiały i metody został stworzony model opieki nad pacjentem młodym aktywnym zawodowo w sytuacji zaostrzenia choroby Leśniowskiego-Crohna. W modelu wyodrębniono dziesięć najistotniejszych problemów zdrowotnych oraz przedstawiono optymalne metody ich rozwiązania.Wnioski: Opieka sprawowana nad pacjentem młodym aktywnym zawodowo w czasie zaostrzenia choroby Leśniowskiego-Crohna ma na celu zmniejszenie ryzyka powstania powikłań, dyskomfortu oraz zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych. Prawidłowe zaplanowanie opieki pielęgniarskiej odgrywa kluczową rolę w procesie leczenia. pl
dc.abstract.en Aim: The reason for the creation of this document was to describe the model of care for young professionally active patients in cases of exacerbation Chron’s disease based on Dorothy Orem’s theory. Material and method: The data that was used was a collection from articles and books with detailed analisys. Results: A model was created of care for young professionally active patients in cases of exacerbation Crohn’s disease on the basis of used materials and methods, which has been helpful to identify ten major patient problems. The model of care contains problem solutions. Conclusions: The skill nursing model of care for young professionally active patients in cases of exacerbation of Crohn’s disease is a very significant aspect. It can reduce complications of the disease, patient discomfort and satisfy basic needs. The nursing care plan is essential to the treatment process. pl
dc.subject.pl model opieki/ choroba Leśniowskiego-Crohna/ problemy zdrowotne pl
dc.subject.en model of care/ Crohn’s disease/ health problems pl
dc.contributor.reviewer Kawalec-Kajstura, Ewa pl
dc.contributor.reviewer Walewska, Elżbieta [SAP20002032] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103842-183842 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)