Jagiellonian University Repository

Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych

pcg.skipToMenu

Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Reczek, Agata [SAP20001681] pl
dc.contributor.author Bryndal, Anita pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:32:39Z
dc.date.available 2020-07-26T20:32:39Z
dc.date.submitted 2016-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210311
dc.language pol pl
dc.title Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych pl
dc.title.alternative Model of nursing care of patient with peripheral arterial disease pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych jest poważną chorobą tętnic obwodowych, która spowodowana jest przez zmiany miażdżycowe. Występowanie tego schorzenia związane jest ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych jest jednostką chorobową, w której szczególne znaczenie ma edukacja oraz zmiana nawyków i przyzwyczajeń pacjenta. Celem pracy było opracowanie modelu opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem klasyfikacji NANDA. W pracy zawarto podstawy kliniczne jednostki chorobowej opracowane na podstawie literatury przedmiotu oraz model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych. Przedstawione w pracy diagnozy pielęgniarskie dotyczą zarówno sfery biologicznej, jak również sfery psychospołecznej pacjenta. pl
dc.abstract.en Chronic ischemia of lower limbs is a serious peripheral vein illness, which is caused by arteriosclerosis. The occurrence of such illness is connected with increased cardiovascular risk and in case of which education and habit changes of the patient play a key role. The purpose of this thesis is to design a nursing model which in accordance with NANDA standards. The thesis encompasses a clinical basis, based on specialist literature, as well as a nursing model of a patient suffering from chronic lower limb ischemia. Nursing diagnoses presented in the thesis concern both biological and psychosocial spheres of the patient. pl
dc.subject.pl przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych, NANDA, model opieki pielęgniarskiej pl
dc.subject.en chronic lower limb ischemia, NANDA, nursing care model pl
dc.contributor.reviewer Reczek, Agata [SAP20001681] pl
dc.contributor.reviewer Orzeł-Nowak, Anita [SAP20001881] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103838-177055 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)