Jagiellonian University Repository

Model opieki laktacyjnej nad matką i dzieckiem po cięciu cesarskim.

pcg.skipToMenu

Model opieki laktacyjnej nad matką i dzieckiem po cięciu cesarskim.

Show full item record

dc.contributor.advisor Madetko, Renata [SAP20002352] pl
dc.contributor.author Olejniczak, Weronika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:32:17Z
dc.date.available 2020-07-26T20:32:17Z
dc.date.submitted 2016-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210305
dc.language pol pl
dc.title Model opieki laktacyjnej nad matką i dzieckiem po cięciu cesarskim. pl
dc.title.alternative Model of lactation care for mother and baby after cesarean section pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl We wstępie modelu opieki laktacyjnej nad matką i dzieckiem po cieciu cesarskim zostały poruszone najważniejsze zagadnienia potrzebne w zrozumieniu fizjologii laktacji oraz korzyści dla matki i dziecka jakie niesie ze sobą karmienie piersią. Ponadto zostały omówione podstawowe zasady karmienia piersią i przebieg połogu po cięciu cesarskim. Ma to na celu postawienie prawidłowych diagnoz w modelu opieki oraz zrozumieniu potrzeb matkii dziecka. Wzorem dla niniejszego modelu opieki były założenia Virginii Hendersoni Dorothei Orem, które podkreślały istotną rolę samoopieki. Diagnozy położnicze, które zostały omówione dotyczą wczesnego połogu po cięciu cesarskim i ewentualnych trudności laktacyjnych jakie mogą wystąpić w okresie karmienia piersią. Realizacja planu opieki ma na celu poprawę komfortu psychicznego i fizycznego matki oraz dziecka, zapewniając mu prawidłowy rozwój. W podsumowaniu podkreślona jest niezwykle istotna rola położnejw opiece laktacyjnej. Wspomniane zostały zapisy prawne dotyczące opieki nad położnicą i jej dzieckiem, które ustalają zakres kompetencji położnej. Powinno to zachęcić położne do dalszego kształcenia się, aby w Polsce był nieograniczony dostęp do profesjonalnej porady laktacyjnej. Cięcie cesarskie zwiększa ryzyko niektórych schorzeń u dzieci oraz ogranicza dostęp do naturalnej flory bakteryjnej matki, dlatego tak ważne jest, aby położne podejmowały trud opieki laktacyjnej po cięciu cesarskim i przyczyniały się do budowania zdrowia przyszłych pokoleń. pl
dc.abstract.en The introduction is about the most important issues of physiology of lactation and advantages of breastfeeding for mother and baby after cesarean section. Moreover, there are basics of breastfeeding and course of puerperium after cesarean section. The main purpose of this model of care is to diagnose and understand necessities of mother and her infant. The model of care by Virginia Henderson and Dorothei Orem is the best example for this thesis, because the main point of this work is to ensure self-care of a patient. Obstetric diagnosis are focused on early puerperium and possible problems with lactation. The model of care should give physical and psychical comfort for a mother and a baby and assure proper development of a child. Concluding it’s very important to remember about role of a midwife in lactation’s care which is defined by the law. Midwifes should study about breastfeeding care to give professional advice to every Polish mother during lactation period. Cesarean section increases the risk of some dangerous diseases thus it is so important to support the patients with breastfeeding in order to protect health of next generations. pl
dc.subject.pl laktacja, cięcie cesarskie, karmienie piersią. pl
dc.subject.en lactation, cesarean section, breastfeeding. pl
dc.contributor.reviewer Madetko, Renata [SAP20002352] pl
dc.contributor.reviewer Matuszyk, Dorota [SAP20002349] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103831-179997 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)