Jagiellonian University Repository

Polityka migracyjna Australii

pcg.skipToMenu

Polityka migracyjna Australii

Show full item record

dc.contributor.advisor Tarnawski, Marcin [SAP11019365] pl
dc.contributor.author Hess, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:31:16Z
dc.date.available 2020-07-26T20:31:16Z
dc.date.submitted 2016-09-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210289
dc.language pol pl
dc.title Polityka migracyjna Australii pl
dc.title.alternative Australia's Migration Policy pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca ma na celu analizę polityki migracyjnej Australii z perspektywy zjawiska sekurytyzacji i zweryfikowanie tezy, że proces ten został wykorzystany względem nieautoryzowanych imigrantów znajdujących się na statku M.V.Tampa w 2001 r. W tym celu stara się odpowiedzieć na pytania: Jak wielokulturowość, która jest cechą immanentną społeczeństwa australijskiego, wpłynęła na kształtowanie polityki migracyjnej rządów w tym państwie?; Jakie systemowe rozwiązania są stosowne wobec grup napływowych w Australii?; Z jakimi problemami wewnątrz kraju oraz na arenie międzynarodowej zmaga się Australia w kwestii uchodźców?; Jak wydarzenia związane z incydentem Tampa z 2001 roku wpłynęły na politykę migracyjną Australii?; Czy rząd Howarda dokonał aktu sekurytyzacji? pl
dc.abstract.en This paper will analyze migration policy of Australia from the perspective of a securitization act. It also tries to verify the thesis that such measures have been taken in relation with the M.V.Tampa situation in 2001. In order to examine those issues this paper will attempt to find answers to the following questions: How did multiculturalism (as an immanent part of Australia’s Society) influence the creation of Australia's migration policy? Which government solutions are adequate for the newly arriving migrants? What internal and external problems is Australia dealing with in regards to refugees? What incidents related to Tampa 2001 have influenced the migration policy? Did Howard’s government implement an act of securitization? pl
dc.subject.pl migracja, sekurytyzacja, rząd Howarda, polityka migracyjna Australii, uchodźcy, boat people, M.V.Tampa, Pacific Solution, wielokulturowość, Australia pl
dc.subject.en migration, securitization, Howard's Government, Australia's Migration Policy, refugees, boat people, M.V.Tampa, Pacific Solution, multiculturalism, Australia pl
dc.contributor.reviewer Tarnawski, Marcin [SAP11019365] pl
dc.contributor.reviewer Dziwisz, Dominika pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103814-178675 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dyplomacja współczesna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)