Jagiellonian University Repository

Diagnostyka obrazowa złamania wisielczego u 45-letniego pacjenta po wypadku komunikacyjnym - analiza przypadku

pcg.skipToMenu

Diagnostyka obrazowa złamania wisielczego u 45-letniego pacjenta po wypadku komunikacyjnym - analiza przypadku

Show full item record

dc.contributor.advisor Zyznawska, Joanna [SAP20002355] pl
dc.contributor.author Śliwa, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:30:11Z
dc.date.available 2020-07-26T20:30:11Z
dc.date.submitted 2016-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210272
dc.language pol pl
dc.title Diagnostyka obrazowa złamania wisielczego u 45-letniego pacjenta po wypadku komunikacyjnym - analiza przypadku pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca ma charakter kazuistyczny. Początek pracy zawiera opis anatomii kręgosłupa szyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem budowy pierwszych dwóch kręgów (C1, C2). W dalszej części pracy opisano podłoże przyczynowe oraz podział wybranych złamań szyjnej części kręgosłupa. Następnie przedstawiono jeden z typów urazów w tym obrębie – złamanie wisielcze, a także ujęto, jakie istnieją klasyfikacje złamań do tego urazu kręgosłupa. Praca zawiera również ogólny zarys leczenia, postępowania rehabilitacyjnego oraz rokowań u pacjentów po urazie kręgosłupa szyjnego oraz obszerną charakterystykę diagnostyki złamań w tym obrębie, czyli opis metod radiografii konwencjonalnej (RTG), badania tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MR). Końcowym etapem pracy jest zaprezentowanie przypadku klinicznego 45-letniego pacjenta po wypadku komunikacyjnym z rozpoznanym złamaniem wisielczym, z uwzględnieniem badań diagnostyki obrazowej. pl
dc.abstract.en Work is a casuistic. The beginning contains description of the anatomy of cervical spine with special attention devoted to the structure of the first two vertebrae (C1, C2). The next part of this work addresses: causes and division of selected cervical spine fractures, including hangman’s fracture along with its classifications; general treatment, rehabilitation and prognoses for patients after cervical spine injury; a detailed profile of fracture diagnostics at this spine segment, that is to say a description of conventional radiography (X-ray), computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MR). The final stage of the work contains a clinical case study of a 45-year-old patient after a traffic collision with diagnosed hangman’s fracture where diagnostic imaging was applied. pl
dc.subject.pl złamanie wisielcze, kręgosłup szyjny, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. pl
dc.subject.en hangman’s fracture, spine cervical, computed tomography, magnetic resonance imaging. pl
dc.contributor.reviewer Dubis, Anna [SAP20002619] pl
dc.contributor.reviewer Zyznawska, Joanna [SAP20002355] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103794-181766 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy elektroradiologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)