Jagiellonian University Repository

Znaczenie diagnostyki elektrokardiograficznej w zespole Wolffa-Parkinsona-White'a-studium przypadku.

pcg.skipToMenu

Znaczenie diagnostyki elektrokardiograficznej w zespole Wolffa-Parkinsona-White'a-studium przypadku.

Show full item record

dc.contributor.advisor Leja-Szpak, Anna [SAP20002065] pl
dc.contributor.author Klaja, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:29:25Z
dc.date.available 2020-07-26T20:29:25Z
dc.date.submitted 2016-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210260
dc.language pol pl
dc.title Znaczenie diagnostyki elektrokardiograficznej w zespole Wolffa-Parkinsona-White'a-studium przypadku. pl
dc.title.alternative The importance of electrocardiographic analysis of the Wolff-Parkinson-White syndrome - a case study. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Zespół Wolffa-Parkinsona-White’a (WPW) jest schorzeniem dotyczącym układu bodźcoprzewodzącego serca. W przypadku jego wystąpienia, układ ten zawiera dodatkowy szlak przewodzenia, łączący przedsionki z komorami, którym wysyłany jest impuls pobudzający do pracy poszczególne elementy kurczliwe serca. Pobudzenie to ma charakter patologiczny i przyczynia się do powstania arytmii.Cel: Celem pracy było przedstawienie znaczenia badania elektrokardiograficznego w diagnostyce i ewaluacji skuteczności leczenia zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a na przykładzie analizy przypadku.Materiał i metodyka: Praca ma charakter kazuistyczny. Do technik badawczych, pozwalających na zrealizowanie postawionego celu, należały analiza dokumentacji medycznej oraz wywiad z rodzicami pacjenta, a jako narzędzia posłużyły dokumentacja medyczna oraz wyniki badań pacjenta.Wyniki i wniosek: Analizie poddano przypadek 7-letniego chłopca, u którego przypadkowo wykryto zespół WPW w trakcie rutynowych badań w Poradni Medycyny Sportowej. Dokładna analiza dostępnej literatury oraz wybranego przypadku, pozwoliły na stworzenie algorytmu postępowania diagnostyczno-leczniczego w zespole Wolffa-Parkinsona-White’a. Praca ukazała kluczowe znaczenie badania elektrokardiograficznego w aspekcie diagnostyki i monitorowania leczenia tego zespołu. pl
dc.abstract.en Overview: The Wolff-Parkinson-White syndrome (WPW) is a disorder that affects the electrical conduction system of the heart. In the event of its occurrence, the fore-mentioned system contains an additional route of conduct connecting the atriums with the ventricles, which is used to transport the impulse that stimulates the work of consecutive contractile elements of the heart. The nature of the stimulation is pathological and it causes cardiac arrhythmia.The goal: The goal of the work was to depict the importance of the electrocardiography analysis in the process of diagnostics and evaluation of the effectiveness of the treatment of the Wolff-Parkinson-White syndrome based on case analysis.The material and methodology applied: The form of the work is case study. The thorough review of the medical documentation and the careful conversation with the parents of the patient were the methods applied to achieve the set goal and the medical documentation and the results of the patient’s tests were applied as the tools.The outcome and conclusion: The case of a 7-year old boy, who was accidentally diagnosed with the WPW syndrome in the process of standard medical tests conducted by Sport and Medicine Clinic has been researched. The thorough analysis of the literature available and the above-mentioned case allowed me to shape the algorithm of the actions taken in the event of the diagnostics and treatment of the Wolff-Parkinson-White syndrome. The work depicted the crucial meaning of electrocardiography in the process of diagnosing and curing the mentioned syndrome. pl
dc.subject.pl zespół preekscytacji, zespół Wolffa-Parkinsona-White’a, elektrokardiografia, ablacja pl
dc.subject.en pre-excitation syndrome, Wolff-Parkinson-White syndrome, electrocardiography, ablation pl
dc.contributor.reviewer Szklarczyk, Joanna [SAP20002651] pl
dc.contributor.reviewer Leja-Szpak, Anna [SAP20002065] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103781-176732 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy elektroradiologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)