Jagiellonian University Repository

Ocena postępu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

pcg.skipToMenu

Ocena postępu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Show full item record

dc.contributor.advisor Szklarczyk, Joanna [SAP20002651] pl
dc.contributor.author Kędzior, Grzegorz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:29:14Z
dc.date.available 2020-07-26T20:29:14Z
dc.date.submitted 2016-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210257
dc.language pol pl
dc.title Ocena postępu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. pl
dc.title.alternative Evaluation of the progress of chronic obstructive pulmonary disease . pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przewlekła obturacyjna choroba płuc to choroba objawiająca się ograniczeniem przepływu powietrza, które nie jest całkowicie odwracalne. Spowodowana jest nieodpowiednią reakcją zapalną układu oddechowego po kontakcie z substancjami chemicznymi, z którymi chory miał do czynienia przez dłuższy okres czasu.Praca ta zawiera opis budowy układu oddechowego, epidemiologię, objawy i patogenezę choroby. Opisane zostały też metody diagnostyczne w postaci zdjęć rentgenowskich oraz bardziej precyzyjnych takich jak spirometria, morfologia i gazometria krwi. Niniejsza praca została oparta o opis przypadku pacjenta chorującego na przewlekłą, obturacyjną chorobę płuc wraz z przedstawieniem wyników badań spirometrycznych. pl
dc.abstract.en Chronic obstructive pulmonary disease is a disease manifested by limitation of air flow, which is not completely reversible. This illness is caused by inappropriate inflammatory response from respiratory system after exposure to chemical substances, which the patient has been exposed to for an extended period of time.This thesis contains a description of the construction of respiratory system, epidemiology, symptoms and pathogenesis of the disease. It also includes a description of diagnostic methods such as x-rays and also more precise methods like spirometry, morphology and blood gas analysis.This academic work is based on a case study of a patient suffering from chronic obstructive pulmonary disease, along with the results gathered from spirometry examination. pl
dc.subject.pl przewlekła choroba obturacyjna płuc, spirometria, gazometria, radiografia klasyczna, płuca pl
dc.subject.en chronic obstructive pulmonary disease, spirometry, blood gas analysis, X-Ray, lungs pl
dc.contributor.reviewer Nawrot-Porąbka, Katarzyna [SAP20002061] pl
dc.contributor.reviewer Szklarczyk, Joanna [SAP20002651] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103778-176790 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy elektroradiologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)