Jagiellonian University Repository

Ocena zależności pomiędzy gęstością mineralną kości (BMD) a złamaniami kręgosłupa.

pcg.skipToMenu

Ocena zależności pomiędzy gęstością mineralną kości (BMD) a złamaniami kręgosłupa.

Show full item record

dc.contributor.advisor Czerwiński, Edward [SAP20000076] pl
dc.contributor.author Braniewska, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:28:59Z
dc.date.available 2020-07-26T20:28:59Z
dc.date.submitted 2016-07-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210253
dc.language pol pl
dc.title Ocena zależności pomiędzy gęstością mineralną kości (BMD) a złamaniami kręgosłupa. pl
dc.title.alternative The relationship of bone mineral density (BMD) and vertebral fractures. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Prawidłowa gęstość mineralna jest kluczowym czynnikiem, zapewniającym tkance kostnej odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Postępujące z wiekiem obniżanie się gęstości skutkuje licznymi złamaniami kręgów. Ryzyko ich wystąpienia można określić na podstawie pomiaru gęstości mineralnej kręgosłupa metodą absorpcjometrii podwójnej energii (Dual energy X-ray absorptiometry, DXA). Jednym z ważniejszych czynników spowalniających proces zmniejszania się masy mineralnej kości jest odpowiednia aktywność fizyczna, której w tej pracy poświęcono szczególną uwagę.Praca ma charakter badawczy. Badanie przeprowadzono u 48 osób, u których wykonano badanie densytometryczne oraz morfometrię kręgosłupa, która pozwala na wykrycie złamania. Pierwsza część pracy opisuje budowę anatomiczną kręgosłupa, strukturę kości, patofizjologię osteoporozy, tematykę złamań trzonów kręgów oraz wpływ aktywności fizycznej na masę mineralną kości. Druga część zawiera charakterystykę i wyniki grupy badawczej, na podstawie których można udzielić odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Celem pracy jest ocena zależności między złamaniami kręgów, a ich gęstością. pl
dc.abstract.en The proper mineral density is a key factor that ensures mechanical strength of bone. The density loss which progresses with age may result in number of vertebral fractures. The risk of its occurrence can be determined by measuring the mineral density of spine by dual energy absorptiometry (DXA). One of the major factors that slows down the process of reducing the bone mineral mass is proper physical activity, which was emphasized in this bachelor’s thesis. The following paper is a research study. It was conducted in a group of 48 people who underwent densitometry and morphometry of the spine, which allows to detect of fragility fractures. The first part describes the anatomy of the spine, bone structure, the pathophysiology of osteoporosis, the subject of vertebral fractures and the effects of physical activity on bone mineral mass. The second part contains the characteristics and results of the research group. Study results allow to answer the research questions. The aim of the study was to evaluate the relationship between vertebral fractures and bone mineral density. pl
dc.subject.pl osteoporoza, gęstość mineralna kości, aktywność fizyczna, złamania kręgosłupa pl
dc.subject.en osteoporosis, bone mineral density, physical activity, fractures of the spine pl
dc.contributor.reviewer Szwarczyk, Wojciech [SAP20012675] pl
dc.contributor.reviewer Czerwiński, Edward [SAP20000076] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103774-148102 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy elektroradiologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)