Jagiellonian University Repository

Konformacja chromatyny oocytów w różnych szczepach myszy laboratoryjnych

pcg.skipToMenu

Konformacja chromatyny oocytów w różnych szczepach myszy laboratoryjnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Styrna, Józefa [SAP11008587] pl
dc.contributor.author Majeran, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:27:20Z
dc.date.available 2020-07-26T20:27:20Z
dc.date.submitted 2016-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210227
dc.language pol pl
dc.title Konformacja chromatyny oocytów w różnych szczepach myszy laboratoryjnych pl
dc.title.alternative The conformation of chromatin of oocytes in different strains of laboratory mice pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W związku z ciągłym rozwojem technik wspomaganego rozrodu oraz coraz częstszym występowaniem problemów z płodnością w populacji ludzkiej ważne jest prowadzenie badań z tego zakresu. Najczęstszą genetyczną przyczyną niepłodności u mężczyzn są mutacje chromosomu Y. Przypuszcza się, że mutacje te mogą nie tylko zostać przekazane na kolejne męskie pokolenia ale mogą mieć również wpływ na zdolności rozrodcze córek. Wykazanie związku pomiędzy jakością nasienia samców a jakością oocytów produkowanych przez samicę z tego samego szczepu wskazywałoby iż możliwe jest oddziaływanie samców na drodze epigenetycznych zmian w materiale genetycznym na płodzone samice. Do badań wykorzystano trzy szczepy myszy: CBA, C57 oraz B10BR-Ydel różniące się parametrami nasienia a tym samym zdolnościami rozrodczymi. Oceny zdolności rozrodczych samic dokonano na podstawie zmian w stosunku oocytów SN do NSN. Oocyty SN charakteryzują się wyciszoną transkrypcją i uważane są za populację bardziej dojrzałą. pl
dc.abstract.en Due to the ongoing development of assisted reproductive technology and the increasing prevalence of fertility problems in the human population, it is important to conduct the research in this field. The most common genetic cause of infertility in men are Y chromosome mutations. It is assumed that these mutations can not only be passed onto future generations of men, but can also have an effect on the fertility of daughters. Finding a link between the semen quality of males and the quality of oocytes produced by females from the same strain of mice would show that it is possible for the males to affect fathered females in the way of epigenetic changes in genetic material. Three strains of mice with varying semen parameters, and thus reproductive ability, were used in this research: CBA, C57 and B10BR-Ydel. The reproductive ability of females was judged based on changes in SN to NSN ratio. SN oocytes are characterized by silenced transcription and are considered to be the more mature population. pl
dc.subject.pl oocyty, SN, NSN, techniki ART, imprinting pl
dc.subject.en oocytes, assisted reproductive technology, SN, NSN, imprinting pl
dc.contributor.reviewer Styrna, Józefa [SAP11008587] pl
dc.contributor.reviewer Polański, Zbigniew [SAP11012133] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103743-127123 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy genetyka i biologia rozrodu pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)