Jagiellonian University Repository

Postępowanie w zatruciu glikozydami nasercowymi.

pcg.skipToMenu

Postępowanie w zatruciu glikozydami nasercowymi.

Show full item record

dc.contributor.advisor Popik, Piotr [SAP20002597] pl
dc.contributor.author Sawicka, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:24:25Z
dc.date.available 2020-07-26T20:24:25Z
dc.date.submitted 2016-07-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210181
dc.language pol pl
dc.title Postępowanie w zatruciu glikozydami nasercowymi. pl
dc.title.alternative The procedures in cardiac glycosides poisoning. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca dotyczy postępowania ratownika medycznego w zatruciu glikozydami. Wposzczególnych podrozdziałach omówiono: budowę chemiczną, mechanizm działania,właściwości farmakokinetyczne, zastosowanie w medycynie, interakcje, dawkowanie orazobjawy zatrucia. Szczególny nacisk położono na analizę zmian w obrazie EKG, rozpoznanieróżnicowe oraz leczenie objawów zatrucia. pl
dc.abstract.en This work describes the procedures used by paramedics in digitalis poisoning. It disussess thechemical structure, the mechanism of action, the pharmacokinetic issues, the medical uses,interactions with other drugs, the doses and the symptoms of poisoning. In particular, ECGchanges, differential diagnosis and the treatment of digitalis poisonig are discussed. pl
dc.subject.pl zatrucie naparstnicą, EKG, ratownik medyczny pl
dc.subject.en digitalis poisoning, ECG, paramedic pl
dc.contributor.reviewer Popik, Piotr [SAP20002597] pl
dc.contributor.reviewer Pilc, Andrzej [SAP20001714] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103693-160747 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy ratownictwo medyczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)