Jagiellonian University Repository

Mikroorganizmy endosymbiotyczne mszycy Hamamelistes betulinus (Horvath, 1896) (Hemiptera, Aphidoidea, Hormaphididae)

pcg.skipToMenu

Mikroorganizmy endosymbiotyczne mszycy Hamamelistes betulinus (Horvath, 1896) (Hemiptera, Aphidoidea, Hormaphididae)

Show full item record

dc.contributor.advisor Szklarzewicz, Teresa [SAP11011788] pl
dc.contributor.author Śliwa, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:23:13Z
dc.date.available 2020-07-26T20:23:13Z
dc.date.submitted 2016-06-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210162
dc.language pol pl
dc.title Mikroorganizmy endosymbiotyczne mszycy Hamamelistes betulinus (Horvath, 1896) (Hemiptera, Aphidoidea, Hormaphididae) pl
dc.title.alternative Endosymbiotic microorganisms in the aphid Hamamelistes betulinus (Horvath, 1896) (Hemiptera, Aphidoidea, Hormaphididae) pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca jest wynikiem przeprowadzonych badań nad mikroorganizmami endosymbiotycznymi żyjącymi w jamie ciała żyworodnych, partenogenetycznych samic mszyc z gatunku Hamamelistes betulinus. Badania przeprowadzone w oparciu o analizę 16S rDNA wykazały obecność w jamie ciała H. betulinus bakterii Buchnera aphidicola. U badanych owadów nie wykryto innych endosymbiontów bakteryjnych ani drożdżopodobnych symbiontów.W jamie ciała Hamamelistes betulinus widoczne są bakteriocyty tworzące bakteriomy oraz liczne zarodki. W cytoplazmie poliploidalnych bakteriocytów obserwuje się bakterie Buchnera aphidicola. Bakterie te są regularnego, kulistego kształtu. Zwiększenie liczby bakterii oraz rozmiarów bakteriocytów w zarodkach i jamie ciała jest wynikiem podziałów mikroorganizmów. Bakteriocyty obserwuje się w bliskim sąsiedztwie zarodków. Infekcja zarodków bakterią Buchnera aphidicola odbywa się przez otwór na ich tylnym biegunie, już w stadium blastodermy komórkowej. Bakterie infekują wykształcone bakteriocyty. W starszych zarodkach widoczne są komórki płciowe. pl
dc.abstract.en This thesis is the result of studies on endosymbiotic microorganisms living in the body cavity of viviparous, parthenogenetic females of the aphids’s species Hamamelistes betulinus. Studies carried out on the basis of the analysis of the 16S rDNA revealed that in the body of H. betulinus the bacterium Buchnera aphidicola is present. In the insects neither other bacterial endosymbionts, nor yeast-like endosymbionts were detected. Histological observations have shown that in the body cavity of H. betulinus bacteriocytes and numerous embryos are present. In the cytoplasm of polyploid bacteriocytes bacteria Buchnera aphidicola occur. These bacteria are spherical in shape. During development of the female the bacteria intensively divide resulting in the increasing size of bacteriocytes. Bacteriocytes are observed in the vicinity of the embryo. An infection of the embryo through the bacterium Buchnera aphidicola takes place through the opening at the posterior pole of the embryo in the cellular blastoderm stage. Bacteria infect bacteriocytes. In older embryos, germ cells are visible. pl
dc.subject.pl Hamamelistes betulinus, Buchnera aphidicola, bakteria endosymbiotyczna, bakteriocyt, endosymbiont pierwotny pl
dc.subject.en Hamamelistes betulinus, Buchnera aphidicola, endosymbiotic bacteria, bacteriocyte, primary endosymbiont pl
dc.contributor.reviewer Szklarzewicz, Teresa [SAP11011788] pl
dc.contributor.reviewer Karasiński, Janusz [SAP11010856] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103672-128716 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)