Jagiellonian University Repository

Liberature - well, here I am, in the book

Liberature - well, here I am, in the book

Show full item record

dc.contributor.author Bazarnik, Katarzyna [SAP11016037] pl
dc.contributor.editor Cader-Pawłowska, Halina pl
dc.date.accessioned 2016-02-17T13:43:02Z
dc.date.available 2016-02-17T13:43:02Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7271-838-9 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/21013
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Liberature - well, here I am, in the book pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego pl
dc.description.physical 16-22 pl
dc.abstract.pl Artykuł omawia relacje między notatnikiem artysty-plastyka a wybranymi utworami liberatury, które tematyzują proces powstawania dzieła literackiego, imitując w warstwie formalnej tę procesualność. Można je, za Jerzym Kutnikiem, uznać za swoiste zapisy literackich performansów. Artykuł powstał na kanwie wystąpienia wygłoszonego podczas ceremonii wręczenia nagród w Ogólnopolskim Studenckim Konkursie NOTO "Notatnik artysty" - dla studentów uczelni i kierunków artystycznych (hasło konkursu: „Tu jestem”). pl
dc.abstract.en The article discusses relations between an artist's notebook and selected works of liberature that thematise the process of creating a literary work and which reflect the creativer process in their formal features. Following Jerzy Kutnik, they can be considered records of literary performances. The article was inspired by a talk delivered during the award ceremony in the National Competition for Artists' Notebooks NOTO for Students of Academies of Fine Arts "Here I am". pl
dc.subject.pl liberatura pl
dc.subject.pl notatnik artystyczny pl
dc.subject.pl materialność tekstu literackiego pl
dc.subject.pl performatywność tekstu pl
dc.subject.en liberature pl
dc.subject.en artist's notebook pl
dc.subject.en materiality of the literary text pl
dc.subject.en performativity of text pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.title.container Noto : notatnik artysty 2012 = artist's notebook : 2012 pl
dc.contributor.translator Czuchra, Maciej pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)