Jagiellonian University Repository

Nanostrukturalne warstwy SnO2 o złożonej strukturze otrzymywane metodą anodowego utleniania w elektrolitach zasadowych

pcg.skipToMenu

Nanostrukturalne warstwy SnO2 o złożonej strukturze otrzymywane metodą anodowego utleniania w elektrolitach zasadowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Zaraska, Leszek pl
dc.contributor.author Rajska, Dominika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:21:15Z
dc.date.available 2020-07-26T20:21:15Z
dc.date.submitted 2016-06-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210131
dc.language pol pl
dc.title Nanostrukturalne warstwy SnO2 o złożonej strukturze otrzymywane metodą anodowego utleniania w elektrolitach zasadowych pl
dc.title.alternative Nanostructured SnO2 layers with complex internal structure formed by anodic oxidation in alkaline electrolytes pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Nanostrukturalny SnO2 zyskuje coraz większe zainteresowanie, ze względu na jego unikalne właściwości, wynikające z półprzewodnikowego charakteru oraz niewielkich rozmiarów. Materiał ten znajduje zastosowanie w wielu urządzeniach, takich jak tranzystory, akumulatory litowo-jonowe, ogniwa słoneczne. Celem pracy było otrzymanie nanoporowatych warstw tlenkowych o otwartej strukturze zewnętrznej, a jednocześnie pozbawionych pęknięć poprzecznych co pozwoliłoby na poprawę właściwości i zwiększenie możliwości zastosowań anodowego SnO2. W tym celu przeprowadzono serię anodowego utleniania cyny w 1 M rozworze NaOH. Parametrami zmiennymi procesu były: czas trwania elektrolizy oraz potencjał (6-2 V). Otrzymane wyniki skonfrontowano z rezultatami, jakie osiągnięto w trakcie elektrochemicznego utleniania cyny w 1% oraz 10% roztworze amoniaku, w przedziale napięć 10-70 V. Po raz pierwszy dowiedziono, że podczas anodyzacji w 1 M roztworze NaOH przy zastosowaniu 2V otrzymuje się warstwy tlenku cyny o znacznie mniejszych średnicach kanałów (10-15nm) niż podczas anodowego utleniania przy użyciu wyższych potencjałów tj. 3-6 V (~45nm). Otrzymane rezultaty stały się motywacją do otrzymania filmu SnO2 składającego się z naprzemiennie rozmieszczonych segmentów, posiadających różne średnice kanałów. Ponadto przeprowadzono syntezę nanoprętów SnO2. pl
dc.abstract.en Recently, nanostructured SnO2 has become a subject of great interest, because of its unique properties which are a result of both its semiconducting nature and limited size. This material can offer wide range of applications in many devices, such as transistors, lithium-ion batteries, solar cells Therefore, the aim of the present study was to obtain nanoporous tin oxide layers with open surface and internal structure completely free from transverse cracks and discontinuities. Such kind of crack-free anodic tin oxide layers will exhibit much better properties and offer wider range of applications. To achieve this goal, the series of Sn anodization have been carried out in 1M NaOH. Variable parameters of the process were duration of the electrolysis (1 minute to 4 hours) and the anodizing potential (6–2 V). The obtained results were compared to those obtained during electrochemical oxidation of tin in 1% and 10% aqueous ammonia solutions at the anodizing voltage from the range of 10 to 70 V. It was demonstrated for the first time that if anodic oxidation is performed in 1 M NaOH at the potential of 2 V, nanoporous oxide layers with ultra-small channels (10–15 nm) much smaller than that obtained during the anodization carried out at higher potentials (~45 nm) can be obtained. As obtained results have become motivation to obtain tin oxide films with alternately arranged segments of different nanochannel diameters. In addition, the synthesis of SnO2 nanorods were carried out. pl
dc.subject.pl tlenek cyny; anodyzacja; modulowane średnice kanałów; struktury segmentowe; nanopręty SnO2 pl
dc.subject.en tin oxide; anodization; modulated diameter channels; segment structure; SnO2 nanorods pl
dc.contributor.reviewer Sulka, Grzegorz [SAP11115744] pl
dc.contributor.reviewer Zaraska, Leszek pl
dc.affiliation Wydział Chemii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103635-143081 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WC3 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy chemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)