Jagiellonian University Repository

Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza w Szczucinie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły

pcg.skipToMenu

Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza w Szczucinie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły

Show full item record

dc.contributor.advisor Zając, Maria [SAP11013479] pl
dc.contributor.author Topór, Iwona pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T20:20:06Z
dc.date.available 2020-07-26T20:20:06Z
dc.date.submitted 2016-07-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210113
dc.language pol pl
dc.title Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza w Szczucinie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły pl
dc.title.alternative Natural-didactic path in the Szczucin in Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca dotyczy utworzenia ścieżki przyrodniczo –dydaktycznej w Szczucinie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły. Na terenie miejscowości jak do tej pory nie występuje, żaden szlak przedstawiający walory tego miejsca. W wyniku realizacji tego projektu, ścieżka mogłaby być wykorzystana w celach edukacyjnych przez szkoły gminy Szczucin. Również mogłaby być przeznaczona dla mieszkańców w celu pogłębienia swojej wiedzy na temat rodzimej miejscowości. W celu realizacji wybrano najciekawsze obiekty i miejsca. Trasa obejmuje 5 przystanków: 1) Wał nadwiślany, 2) Założenia parkowo-dworskie, 3) Pomnik ofiar zamordowanych w 1939 r., 4) Kirkut żydowski 5) Bór mieszany, dębowo –sosnowy. Podczas wędrówki, uczestnicy będą mogli podziwiać nadwiślański krajobraz, łąki pełne kwiatów oraz sędziwe drzewostany. Zapoznają się z rodzimą florą i fauną. Do refleksji skłonią obiekty objęte zdarzeniami historycznymi oraz przydrożne kapliczki. Ścieżka o tematyce: przyrodniczej, historycznej oraz kulturalnej. Proponowana trasa jest piesza, długość 5 km. Czas przejścia ok. 3 godziny. pl
dc.abstract.en The paper presents description of the planned nature path in the Szczucin in Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły. So far, in this area there was no route which would show advantages of this place. The project in the future would be used by students and pupils from schools surrounding the city. The path that would also benefit the residents of the city. In the purpose of this project the most interesting objects and places were selected. The route includes 5 positions: 1) Park, 2) Monument in memoriam people murdered in 1939, 4) The Jewish cemetery, 5) Mixed forest, oak and pine. Participants will enjoy hiking Vistula landscape, meadows full of flowers and old trees. Acquainted with native flora and fauna reflections will lead to historic buildings and chapels. Path of natural, historical and cultural items. Route length is of 5 km and walking time about 3 hours. pl
dc.subject.pl ścieżka, przystanek, park, kapliczka przyroda,dydaktyka pl
dc.subject.en nutural, path, park, monument, Jewish cementry pl
dc.contributor.reviewer Zając, Maria [SAP11013479] pl
dc.contributor.reviewer Stachurska-Swakoń, Alina [SAP11016348] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-103609-186149 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy - ochrona przyrody pl
dc.fieldofstudy biologia i geologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)